dilluns, 8 de maig de 2017

Més del 50% de les persones aturades no rep cap tipus de prestació


Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) el passat 27 d'Abril, al primer trimestre del 2017 les llars amb tots els membres a l'atur va augmentar en 6.900, fins a arribar a 1.394.700, dels quals 344.500 eren unipersonals.

Més del 50% d'aqueste persones no rep cap tipus de prestació, dada que creix des de novembre del 2010, al juliol del 2011 aquesta taxa va arribar a un 41% interanual, i va augmentar a un ritme molt ràpid fins a duplicar-se en els últims cinc anys. Així segons la EPA de l'últim trimestre del 2015 dels 4,8 milions de persones a l'atur, només 1,3 rebia algun tipus d'ajuda del Ministeri d'Ocupació. Hi ha gairebé 3,5 milions de persones aturades sense prestacions o subsidis el 72% del total, la desprotecció està en els nivells més alts de la sèrie històrica. Cal assenyalar que gairebé mig milió d'aquestes persones no han treballat mai, i no han generat el dret de percebre-la.

Aquestes persones són aturades de llarga durada, pel que a més de no rebre cap tipus d'ajuda tenen molt complicada la subsistència, i es veuen expulsades del mercat laboral gairebé per sempre, el que és un autèntic drama. Com poden viure aquestes persones? Mentrestant el govern parla de la millora de les dades de l'atur amb massa optimisme, quan l'ocupació que es crea és precària, amb contractes temporals i jornades de treball reduïdes, i no fa res perquè la situació millori.

Quan les polítiques actives d'ocupació dirigides a incentivar l'ocupació amb mesures pel creixement de l'economia, no donen els resultats esperats, s'han de posar en marxa de manera paral·lela polítiques passives per sostenir la renda de les persones aturades. Un col·lectiu tan gran sense cap prestació, té com a resultat un índex de pobresa alt, a més de risc d'exclusió social, la taxa actual de cobertura és del tot insuficient, pel que és necessària una millor cobertura.Països com Bèlgica, on la durada de la prestació contributiva és il·limitada, en altres la durada de la prestació assistencial també és il·limitada (França, Irlanda, Alemanya, Regne Unit, Finlàndia, Àustria...), en molts països la durada de la prestació contributiva és major que a Espanya.Esta en marxa una iniciativa legislativa popular impulsada pels sindicats, que s'està debatent al Congrés dels Diputats per establir una renda mínima garantida per a les llars amb menor nivell de renda. Per la nostra part creiem que aquesta ha de cobrir les llars unipersonals, i la quantia ha de ser la de salari mínim, i acompanyada de mesures per millorar les oportunitats de reinserció al mercat laboral.

A Catalunya el Govern i entitats han arribat a un preacord per crear la renda garantida de ciutadania (RGC) a Catalunya. El text, que cal que avui ratifiqui la comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), incorpora la novetat que aquesta prestació –inicialment de 550 euros però que creixerà fins als 664 euros el 2020– pugui ser compatible amb un sou baix inferior a aquest llindar només en el cas de les llars monoparentals.

Els requisits per accedir a la futura renda són: Tenir més de 23 anys, dos anys de residència a Catalunya, no tenir  més propietats que la primera residència, i sis mesos sense tenir cap ingrés ni prestació.

Tindrem aviat alguna d'aquestas rendas? Que ajudi a aquestes persones a viure dignament, mentre busquen feina i quan la trobin aquesta sigui digna i de qualitat?

Ens agradaria que fos així, però no ho tenim molt clar.

Maria Hilda López Pérez
Presidenta Assa50

diumenge, 23 d’abril de 2017

La entrevista de trabajo, claves para personas mayores de 45 años


Según un informe de Adecco e Infoempleo, los mayores de 45 años son los que tienen peores perspectivas de futuro en el ámbito laboral al representar el 40% de los parados en nuestro país mientras que su volumen de oferta de empleo solo llega al 6,6 %.
Debido a estos datos, la mayoría de personas mayores de 45 años creen que les será muy difícil encontrar un nuevo empleo y consideran la edad un importante obstáculo para su reinserción laboral. Si te encuentras en esta situación te recomendamos que no tires la toalla y conviertas la veteranía en una oportunidad y en un valor añadido en todas las entrevistas de trabajo que realices.
Consejos para realizar una entrevista de trabajo después de los 45 años
Lee Hecht Harrison, la consultora de recolocación del Grupo Adecco, nos ofrece seis consejos muy útiles a la hora de realizar una entrevista de trabajo en esta situación:
  • Si al entrevistarte te mencionan cuestiones relacionadas con la sobrecualificación o sobre tu experiencia, lo mejor que puedes hacer es responder con ejemplos al entrevistador acerca de las nuevas capacidades o habilidades que serás capaz de adquirir en el nuevo puesto.

dimarts, 21 de març de 2017

Tenir feina no treu estar en risc d'exclusió social


Segons l' informe sobre l'estat social de la nació any 2017, hi ha 8 milions de persones que encara que tinguin feina són pobres i estan en risc d'exclusió social. S'han de posar en marxa mecanismes que generin més estabilitat a l'ocupació, amb salaris que permetin viure amb dignitat. S'està perdent el capital humà.

La remuneració salarial i el seu increment és un dels aspectes de les condicions de treball més reivindicats. La (OIT) Organització Internacional del Treball ha lluitat constantment per establir normes que garanteixin i protegeixin el dret dels treballadors a percebre un salari just. Ja el preàmbul de la seva Constitució el 1919, diu "la garantia d'un salari vital adequat" és un dels objectius més urgents.

Salari deriva del llatí "salarium", que significa 'pagament de sal' o 'per sal', ve de l'època dels romans, la sal era tan valuosa que els pagaments als funcionaris públics es realitzaven en paquets de sal, que després s'usaven com a moneda de canvi. La quantitat de sal que cobraven rebia el nom de "salarium", on va derivar després la paraula salari.

dijous, 16 de març de 2017

No a la discriminació laboral per edat

Entre d’altres accepcions el Diccionari de la Reial Acadèmia, defineix la paraula experiència com a la "Pràctica perllongada que proporciona coneixement o habilitat per fer alguna cosa" i "Coneixement de la vida adquirit per les circumstàncies o situacions viscudes". Amb l'edat molt del coneixement que s'adquireix, és fruit d'aplicar l'experiència, el que permet aportacions i solucions als problemes, i les propostes sobre la base de l'experiència, són millors.

L'important de l'experiència no és tant el que s'ha fet al passat o el que s'ha aconseguit fins ara, sinó l'autoconfiança desenvolupada per haver viscut determinades situacions.


Un estudi realitzat als Estats Units per Rachel Caspari i Sang-Hee Lee, de les universitats de Michigan i de Califòrnia en Riverside respectivament, constata que a les societats primitives, les persones grans eren la clau, es valorava molt els seus coneixements. L'experiència era molt reconeguda, aquestes persones eren els qui prenien les decisions que afectaven el grup social i la família.

diumenge, 12 de març de 2017

Es posible reducir el paro?

'''Analizar el mercado laboral español es muy complejo, y más difícil aún buscar soluciones que puedan mejorar su situación. En cualquier caso, la reducción del desempleo estructural solo podrá lograrse con políticas a largo plazo y los efectos de éstas no serían inmediatos, por lo que es necesario complementarlas con soluciones que actúen a corto y medio plazo.

Son varias las reformas que hay que poner en marcha para acabar con el paro, además hay experiencias de éxito a seguir.

Si bien los datos de paro mejoran (en el pasado mes febrero en  las oficinas de Empleo había 9.355 personas registrados menos, y según la Encuesta de Población Activa (EPA) del 4º Trimestre del 2016, la tasa de paro fue del 18,63%), y la tasa de desempleo española se aleja de su punto máximo (27,16%) en abril de 2013, aún parece muy difícil volver al mínimo histórico de 7,95% en el segundo trimestre de 2007. La tasa de paro actual es una de las más elevadas del mundo.

dilluns, 20 de febrer de 2017

Trabajo: Mucha oferta y poca demanda
 
Según el gran economista Roubini, “vivimos en un mundo en el que hay demasiada oferta y poca demanda y como resultado de ello se desarrolla en casi todos los países una  presión deflacionaria persistente, pese a una relajación monetaria muy intensa”.


En economía cuando hay mucha oferta y poca demanda, los precios van a la baja, se perjudican los ofertantes ya que para poder vender deben bajar el precio del producto para llamar la atención de los demandantes y que estos compren, al hacer esto los ofertantes pierden dinero en lo que fue costos de producción y venta, mientras que los demandantes compran el producto a un precio más bajo de lo normal. En conclusión pierde el ofertante y gana el demandante