dimecres, 27 de febrer de 2019

España empleo precario, es el segundo país de la OCDE con más pobres en edad de trabajarEspaña destaca por ser uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en los que los salarios reales bajan, en particular por la mala calidad de los nuevos empleos creados tras la crisis, lo que redunda en que sea el segundo por la cola, tras Grecia, con mayor porcentaje de pobres en edad de trabajar.

Un 15,9 % de las personas en edad de trabajar en España tiene unos ingresos inferiores al 50 % de la media del país, muy cerca del 16 % de Grecia, señala la (OCDE) en su informe anual de perspectivas del empleo.

La primera razón es el elevado nivel de paro, que continúa siendo el segundo más alto de los países miembros (un 15,9 % en abril pasado, de nuevo sólo por detrás de Grecia) pese a la mejora de los últimos años (había llegado al 25,8 % a finales de 2014).

La explicación es que muchas personas se quedaron sin empleo tras el estallido de la crisis en 2007 y permanecieron en paro durante mucho tiempo, dependientes de los subsidios que al cabo del tiempo se agotaban para muchos.

La presión para encontrar alguno de los pocos puestos de trabajo disponibles les ha llevado a aceptar lo que había, que en muchos casos son empleos a tiempo parcial o peor remunerados.

Eso se traduce, por ejemplo, en que los salarios reales disminuyeron en España un 0,4 % entre el último trimestre de 2016 y el último de 2017, mientras que en la OCDE como conjunto subió un 0,6 %.

Si en la mayor parte de los indicadores de empleo España aparece en la cola del mundo desarrollado, no ocurre lo mismo con la brecha salarial entre hombres y mujeres, que en España es del 34 %, 4,5 puntos inferior al del conjunto de la OCDE, ni tampoco en el nivel de ingresos, donde está prácticamente en la media. 

Fuente: ElDiario.es

Para más información: dijous, 14 de febrer de 2019

Avui Assat50 fa 6 Anys!Avui Assat50 fa sis anys, el 14 de febrer del 2013 es van presentar els documents per la inscripció de l'entitat al Registre d'Associacions del Departament de Justícia a la Generalitat de Catalunya, 11 persones la vam fundar, avui són més de 500. Encara que pel tipus d'associació (persones aturades de més de 45 anys, i els seus fins cerca activa d'ocupació per a persones aturades de més de 45 anys), hauria estat millor que l'entitat hagués desaparegut.

diumenge, 3 de febrer de 2019

Assat50 i Codema45 exposen la situació del col.lectiu de personas aturades de més de 45 anys al ParlamentEl passat 30 de gener Assat50, APMA (Asociación de parados Mayores Activos de Santa Coloma de Gramenet), T'acompanyem (Barcelona), associacions que formem part de Codema45, vam informar sobre la situació del col·lectiu de persones desocupades de més de 45 anys, a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies al Parlament de Catalunya d'avui. En la Comissió hi eren els diferents grups parlamentaris, excepte el PP, que van escoltar les exposicions de les tres associacions amb interès, després els grups van intervenir i fer preguntes. 

Va haver-hi receptivitat i bona sintonia, ens agradaria que les peticions no caiguessin en sac trencat.

Assat50, va exposar el següent:

dimarts, 29 de gener de 2019

Las personas mayores de 45, el talento excluido de las empresas
La discriminación por edad es una dramática realidad que está condenando al desempleo y a la pobreza a muchos profesionales mayores de 45 años, cuyo único “pecado” fue tener la mala suerte de perder su empleo pasados los 40. Actualmente, muchas empresas se decantan por contratar personal joven, y estos profesionales mayores de 45 años no encuentran oportunidades de reengancharse al mercado laboral, a pesar de disponer de formación, experiencia, más de 20 años de trayectoria profesional por delante, y pese a hallarse en plenitud de sus capacidades. Esta forma de discriminación se conoce como edadismo laboral (del inglés ageism). El Eurobarómetro sobre discriminación en la Unión Europea 2015 reveló que la mayoría de discriminaciones a la hora de contratar son por edad avanzada, aspecto del candidato y discapacidad.


Realizando una sencilla búsqueda en un conocido portal de empleo, he encontrado las siguientes frases en apenas cinco minutos:

diumenge, 20 de gener de 2019

La reducció de l'atur serà una molt bona notícia, quan la feina sigui de qualitat
Si bé la millora de l'ocupació sempre és una bona notícia, la contrapartida és la baixa qualitat d'aquesta. Segons dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, l'any 2018 l'atur va baixar a Espanya per sisè any consecutiu, el nombre de persones inscrites en els Serveis Públics d'Ocupació (SEPE) va caure en els últims 12 mesos en 210.484 persones (-6,17%), sent el total de persones en aquesta situació de 3.202.297, alhora segons les mateixes dades la Seguretat Social va registrar la millor dada des de 2007.

L'ocupació que es genera és precària, a la vegada Espanya continua liderant l'atur a Europa, només darrere de Grècia, les persones aturades passa dels 3 milions dues-centes mil, el percentatge d'atur és del 14,55%, lluny del 7,9% del segon trimestre del 2007. La mitjana en la Unió Europea (UE) és del 6,9%. Així mateix el 2018 només el 10,25% dels contractes van ser indefinits (quasi el 27 de cada 100 persones assalariades tenen un contracte temporal (en el cas dels joves la relació és del 73%)). L'ocupació a temps parcial està en màxims històrics, i les empreses paguen les cotitzacions socials més altes de tota la UE. La patronal es queixa que Espanya recapta més per aquest concepte, que per IRPF o IVA.

dissabte, 29 de desembre de 2018

Les persones en atur de llarga durada, entre la dificultat i el desànimUn dels estudis sociològics més famosos (Lazarsfeld, P. et al. Los parados de Marienthal, ed. La Piqueta, Madrid 1996) sobre l’atur d’una petita comunitat industrial propera a Viena: Marienthal. El treball al voltant del fenomen de l’atur no insisteix –o almenys no únicament– en les penalitats econòmiques patides per les persones aturades sinó –sobre elsignificat del temps i el desànim que marca les actituds i les conductes d’aquestes persones.

L’experiència de l’atur de llarga durada és psicològicament molt costosa en tant que posa a la persona davant d’una situació d’impotència: vol trobar feina i no pot; la busca i no la troba. Una de les conseqüències conegudes de la crisi econòmica que va començar fa una dècada fou la destrucció massiva de llocs de treball; en un context on aquests llocs de treball desapareixen l’activitat de recerca de feina pot ser inútil: no és que qui busca la feina ho fa malament, no sàpiga fer-ho o no busca amb prou motivació; és que simplement no hi ha cap feina a trobar. No hi ha feina per a tothom i aquelles tipologies de treballadors que es troben en una situació de vulnerabilitat al mercat de treball, sigui per la raó que sigui, acaben resultant afectades en major mesura pel fenomen de l’atur de llarga durada.