dimarts, 31 de desembre de 2013

Nou Real Decret Llei, cap nova mesura pel nostre col.lectiu

 


Poc abans d'acabar l'any, l'endemà del polèmic i regressiu avantprojecte de llei de l'avortament, entre el “*tarifazo” elèctric i el “gros” de la Loteria de Nadal, s'amaga el RD Llei 16/2013, un nou "decretazo".

El 21 de Desembre es publica al BOE, el Reial decret-Llei 16/2013, de 20 de desembre, “de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupació dels treballadors”, incideix principalment en el contracte a temps parcial, segons es descriu en l'exposició de motius. No obstant afecta a qüestions tals com la possibilitat de realització de contractes en pràctiques per las ETTs, la reducció del període de prova en els contractes de durada determinada inferiors a sis mesos, l'homogeneïtzació de les bases de cotització d'autònoms, etc. per temes són:

• Contracte a temps parcial
• Període de prova
• Distribució irregular de la jornada
• Reducció de jornada per cura d'un menor
• Contracte de suport als emprenedors
• Contractes que poden realitzar les ETT's: Contractes en pràctiques
• Contracte a temps parcial amb vinculació formativa.
• Contracte per a la formació i l'aprenentatge

• Aportacions econòmiques per acomiadaments col•lectius en empreses amb beneficis
• Cotització: Autònoms


Modifica el Reial decret-llei 3/2012, entre altres normes laborals, desapareix la possibilitat que els treballadors a temps parcial puguin realitzar hores extraordinàries, excepte els supòsits previstos en l'article 35.3 de l'Estatut dels Treballadors, apareixen les hores complementàries, es redueix el termini de preavís per a la realització d'aquestes hores, i s'incrementa el nombre d'aquestes. És complicat saber la diferència entre hores extres i hores complementàries.

Per als majors de 45 res de nou, segueix el que s'establia en el Reial decret-llei 4/2013 per als joves emprenedors que contractessin a majors de 45 anys. Aquest R. D. Llei estableix que els emprenedors que contractin a un major de 45 anys, tindran dret a una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social, la quantia serà de 108,33 euros/mes (1.300 euros/any) durant tres anys.

Poc hi ha de positiu en aquest RD Llei excepte l'ampliació de 8 a 12 d'anys d'edat, per a la reducció de jornada per cura d'un menor per part de qui tingui la guarda legal.
Es reformen molts aspectes, i com ja s'ha esmenat se'ls ha donat molt poca cobertura mediàtica. Seguim sense veure mesures noves per fomentar l'ocupació dels majors de 45, no es valora l'experiència, serietat, maduresa o responsabilitat que podem aportar al mercat laboral. Tampoc cap acció per facilitar la seva reinserció laboral.

Ens hagués agradat trobar ajudes per fomentar l'ocupació del nostres col·lectiu, no obstant això a  Assat50 seguim lluitant i treballant per fer cada dia mes visible el problema de la desocupació dels majors i fomentar l'ocupació.

Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Secretària Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada