dimarts, 19 de maig de 2015

Propostes d'Assat pels aspirants a format part del nou Ajuntament de l'H, eleccions municipals 2015


Hem presentat les nostres propostes, als aspirants ha format part del nou Ajuntament de l'H a les eleccions Municipals 2015, són les següents: 

PROPOSTES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS PER MILLORAR L'OCUPABILITAT DE LES PERSONES ATURADES DE MÉS DE 45 ANYS DE L’HOSPITALET 

El pròxim 24 de maig hi ha eleccions municipals. Els ciutadans de l'Hospitalet de Llobregat han de triar els seus representants a l'Ajuntament per als 4 anys vinents. Assat50, una associació de persones aturades de més de 45 anys de l’Hospitalet de Llobregat, amb la intenció de ser un instrument útil per a la societat en general i per les persones aturades de més de 45 anys en particular, tenint en compte la transcendència d’aquestes eleccions i la importància d’escollir un nou ajuntament, creiem necessari fer conèixer les nostres propostes amb l'objectiu de facilitar l'accés al treball de les persones aturades de més de 45 anys.

Segon l’informe del passat mes de abril de conjuntura econòmica de l’Hospitalet, el numero de persones aturades al nostre municipi és de 20.948, de les quals 9934 tenen més de 45 anys. Com es pot veure l’atur del col·lectiu és gairebé el 50% del total. Es tracta d’un col·lectiu molt castigat per la crisi, per al qual trobar ocupació és més important, encara, que per a la resta de la població, ja que sovint té responsabilitats familiars (fills econòmicament dependents). Segons el VI Informe de la Fundació Adecco, “Sobre l’atur de les persones de més de 45 anys al món Laboral”, un 85%d’aquestes persones té responsabilitats familiars.

Els canvis introduïts en l'actual reforma laboral del 2012, que va passar el subsidi per majors de 52 anys, als majors de 55 anys, i aquest, amb condicions, fa molt difícil que es pugui cobrar. També es van eliminar les bonificacions a les empreses per contractar persones de més de 45 anys.

Per tot això, creiem necessari buscar solucions al més aviat possible, ja que el col·lectiu aporta experiència, talent, serietat, maduresa, un alt nivell de responsabilitat, lleialtat, compromís, etc., als llocs de treball, i la societat no els pot deixar perdre.

LES NOSTRES PROPOSTES SÓN:
 • Donar ajudes a les empreses de l’Hospitalet per a la contractació de persones aturades de més de 45 anys.   
 • Afavorir la inserció laboral de les persones aturades de més de 45 anys, millorant l'orientació laboral, ampliant l'oferta formativa ocupacional especialitzada teoricopràctica, en funció de la demanda de les empreses de l’Hospitalet.
 • Posar en marxa polítiques actives d'ocupació en l'àmbit local, per al col·lectiu de més de 45 anys.
 • Promoure que els empresaris de l’Hospitalet valorin més positivament l'experiència, el talent, la maduresa, la saviesa, l'alta responsabilitat, la lleialtat, el compromís, etc., de les persones aturades de més de 45 anys, que tant han contribuït al creixement i desenvolupament de l'actual món empresarial.
 • Tenir en compte en els plans d'ocupació de l'Ajuntament de l’Hospitalet, el col·lectiu de més de 45 anys.
 • Crear un consell econòmic i social, on participi Assat50, així com participar també en el disseny de les polítiques actives d'ocupació, pactes locals d'ocupació, taules d'ocupació, etc.
 • Puntuar la contractació de persones aturades de col·lectius especialment afectats per la desocupació, entre elles l’atur de llarga durada i de més de 45 anys en els contractes de concessió de serveis a la ciutat.
 • Fer un seguiment personalitzat de les persones en situació d'exclusió social, vulnerables o en risc d'exclusió, coordinant tots els serveis socials que existeixen a la ciutat i facilitant-ne l’accés.
 • Crear una borsa d'ocupació local que tingui en compte les especials dificultats i necessitats del col·lectiu de persones aturades de més de 45 anys.
 • Posar en marxa un pla de rehabilitació d'habitatges i eficiència energètica, o altres plans de treball de caràcter social, en els quals es contracti persones aturades de més de 45 anys.
 • Des de l'Ajuntament de l’Hospitalet, influir a millorarl’estabilitat i la qualitat en l'ocupació.

 L’Hospitalet de Llobregat, 4 de maig de 2014


 Junta de Govern d’Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada