dimecres, 11 de novembre de 2015

Reunió amb Núria Marín i José María Mompel
Com cada any, ens vàrem reunir amb Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, i amb José María Mompel, Regidor de Promoció Econòmica. Ahir va haver-hi receptivitat i comprensió, li vàrem exposar punts concrets per a millorar la situació de les persones aturades de més de 45 anys a la ciutat. Ara hem de treballar els acords. Entre d'altres acords, fruit de la reunió de l'any passat és el nou local, que inauguràrem aviat.

A més li van entregar un document de propostes per a millorar l'ocupació de les persones aturades de més de 45 anys, que presentàrem al registre de l'Ajuntament i enviarem als partits polítics que componen el consistori. És el que hi ve a continuació.


Junta de Govern

Assat50
___________________________________________________________________________________________


PROPOSTES PER A MILLORAR LA OCUPACIÓ
DE LES PERSONES ATURADES DE MÉS DE 45 ANYS DE L’HOSPITALET

Assat50, una associació de persones aturades de més de 45 anys de l’Hospitalet de Llobregat, amb la intenció de ser un instrument útil per a la societat en general i per a les persones aturades de més de 45 anys en particular, creu necessari fer propostes a l’Ajuntament de la ciutat, amb l'objectiu de facilitar l'accés al treball de les persones aturades de més de 45 anys, i per millorar l’atur en general.


Segons l’informe del passat mes de setembre de conjuntura econòmica de l’Hospitalet, la taxa d’atur a l-H és el 15,53%, el nombre de persones aturades al nostre municipi, és de 19.150 de les quals 9542 tenen més de 45 anys. Com es pot veure, l’atur del col·lectiu és més del 50% del total. Es tracta d’un col·lectiu molt castigat per la crisi, per al qual trobar ocupació és més important, encara, que per a la resta de la població, ja que sovint té responsabilitats familiars (fills econòmicament dependents). Segons el VI Informe de la Fundació Adecco, “Sobre l’atur de les persones de més de 45 anys al món Laboral”, un 85% d’aquestes persones té responsabilitats familiars.

Els canvis introduïts a l'actual reforma laboral del 2012, que va passar el subsidi per a majors de 52 anys, als majors de 55 anys, i aquest, amb condicions, fa molt difícil que es pugui cobrar. També es van eliminar les bonificacions a les empreses per contractar persones de més de 45 anys.

Per tot això, creiem necessari buscar solucions el més aviat possible, ja que el col·lectiu aporta experiència, talent, serietat, maduresa, un alt nivell de responsabilitat, lleialtat, compromís, etc., als llocs de treball, i la societat no els pot deixar perdre.

LES NOSTRES PROPOSTES SÓN:

  
1.         Crear una borsa d'ocupació local que tingui en compte les especials dificultats i necessitats del col•lectiu de persones aturades de més de 45 anys, que prioritzi la contractació d’aquest col•lectiu.

 2.         Promoure que els empresaris de l’Hospitalet valorin més positivament l'experiència, el talent, la maduresa, la saviesa, l'alta responsabilitat, la lleialtat, el compromís, etc., de les persones aturades de més de 45 anys, que tant han contribuït al creixement i desenvolupament de l'actual món empresarial.

 3.         Posar en marxa les polítiques actives d'ocupació que es puguin, dins l'àmbit local, per al col•lectiu de persones aturades més de 45 anys, com donar subvencions econòmiques a les empreses de l’Hospitalet que els contractin, etc.
 
4.         Tenir en compte a tots els plans d'ocupació de l'Ajuntament de l’Hospitalet, al col•lectiu de més de 45 anys.

 5.         Afavorir la inserció laboral de les persones aturades de més de 45 anys, millorant l'orientació laboral, ampliant l'oferta formativa ocupacional especialitzada teòrica i pràctica suficient, en funció de les característiques del col•lectiu, i la demanda de les empreses de l’Hospitalet.

6.        Controlar que la formació sigui de qualitat, en especial l'ocupacional, tenint en compte que es fa amb diners públics.
 
7.         Que els contractes de concessió de serveis de l’Ajuntament l’H, es puntuï la contractació de persones aturades de col•lectius especialment afectats per la desocupació, entre ells, l’atur de llarga durada i de més de 45 anys.
 
8.         Des de l'Ajuntament de l’Hospitalet, influir a la millora de l’estabilitat i la qualitat en l'ocupació.
 
9.         Que el col•lectiu de persones aturades de més de 45 anys, sigui considerat en risc d’exclusió social.
 
10.       Fer un seguiment personalitzat de les persones en situació d'exclusió social, vulnerables o en risc d'exclusió, coordinant tots els serveis socials que existeixen a la ciutat i facilitant-ne l’accés.

11.       Crear un consell econòmic i social, on participi Assat50, així com participar també en el disseny de les polítiques actives d'ocupació, pactes locals d'ocupació, taules d'ocupació, etc.    
 
12.       Ajuts als transports, gimnasos i d’altres, així com per l’IBI, pobresa energètica, (aquest dos últims en quantitat suficient i de tramitació fàcil ara l’ajuda no és molta, i són difícils de tramitar), per als aturats de la ciutat de l’Hospitalet.

13.       Posar en marxa un pla de rehabilitació d'habitatges i eficiència energètica, o altres plans de treball de caràcter social, en els que es contracti a persones aturades de més de 45 anys.
 
14.       Ajuts reals, en quantitat suficient per a l’IBI, Pobresa energètica (llum, gas, aigua, etc.), per a les persones en risc d’exclusió social, amb pocs recursos, i que la tramitació d’aquests sigui menys complicada.

 L’Hospitalet de Llobregat, 9 de novembre de 2015

Junta de Govern d’Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada