dilluns, 29 d’agost de 2016

L'edat als processos de selecció de personal
La selecció de personal hauria de ser un procés ètic i eficient, amb la finalitat de triar a les persones amb les característiques necessàries per al lloc de treball a cobrir.

No obstant això, les empreses tendeixen a contractar a persones joves, i a rebutjar a les que superin els 45 anys, encara que hi ha estudis que demostren que aquestes són més estables, més productives, aporten experiència, falten menys al treball i tenen una menor probabilitat de deixar la feina.

La Constitució Espanyola a l'Article 14, assenyala que "Els espanyols són iguals davant la Llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social"


Pel que fa al treball, l'Estatut dels Treballadors a l'Article 4.2.c, diu que "Els treballadors tenen dret a no ser discriminats directa o indirectament per a l'ocupació, o una vegada emprats, per raons de sexe, estat civil, edat dins dels límits marcats per aquesta Llei, origen racial o ètnic, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació sexual, afiliació o no a un sindicat, així com per raó de llengua, dins de l'Estat espanyol".

És evident que actualment, una persona de més de 45 anys viu de manera molt diferent de com ho feien els seus avis. A més de tenir més esperança de vida, a tots els tipus d'indicadors: salut, estils de vida, serveis al seu abast, incidència de la tecnologia, etc., les millores són evidents. Per això no té sentit excloure a aquestes persones del mercat laboral, que a més estan a la plenitud de la seva vida.

És necessari, que els poders públics posin en marxa mesures, perquè l'edat no sigui un obstacle als processos de selecció de personal, i es valori al millor candidat/a sobre la base del lloc a cobrir. Aquestes poden ser, des de codis de bones pràctiques fins a bonificacions i ajudes per a la contractació, etc.

Reduir l'atur és prioritari per al bon funcionament d'una societat. La manca de feina no només genera un desajust econòmic greu per qui la pateix (al seu poder adquisitiu i les persones a càrrec seu), sinó també per al conjunt de l'economia, pel consum, les cotitzacions a la Seguretat Social amb conseqüències immediates per al conjunt d'afiliats, entre d'altres.

Les persones aturades de més de 45 anys, tenen més dificultats per trobar feina i en molts casos càrregues familiars, però també una àmplia experiència professional i busquen estabilitat, i poden aportar molt als llocs de treball.

Com a tots els àmbits, a les empreses ha d'haver-hi persones amb experiència, coneixements, habilitats, etc., també d'altres que aportin, frescor, creativitat, innovació, etc., perquè entre totes desenvolupin la gestió amb èxit.


Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Junta Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada