diumenge, 18 de desembre de 2016

Nou Pla de l'Inspecció de Treball sobre registre de jornada laboral i nou SMI


 


La Inspecció de Treball i Seguretat Social, ha posat en marxa un Pla per endurit els controls sobre l'activitat de l'empresa, els seus empleats i l'horari de funcionament amb especial atenció als registres de jornada i quadrants de treball.

El RD-llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i contra la precarietat laboral, va incloure en l'Estatut dels Treballadors una disposició que contempla el registre diari de la jornada laboral, i l'obligació de l'empresari de portar el còmput de les hores en els contractes a temps parcial. La instrucció 3/2016 de la inspecció de Treball, posa en marxa a més el control de la jornada a temps complet, per la vigilància i el compliment de les jornades de treball per evitar el frau en la realització de les hores extraordinàries i procurar la seva correcta vigilància, retribució i cotització.

El Pla tracta de portar un registre diari de l'horari de cada treballador/treballadora, tant amb contracte a temps parcial com o a temps complet, i implantar sistemes de control. Incomplir aquest registre, comporta una multa de 60 a 625 euros en cas d'infracció considerada lleu, i pot arribar a un grau màxim de 6.250 euros, si la infracció es considera molt greu. La mida surt de dues sentències de l'Audiència Nacional que reclamen, el control de la jornada laboral, i el pagament efectiu de tot el temps de treball amb les hores extres.


Aquesta mida i la pujada del Salari Minin Interprofessional (SMI) pel 2017 que arribarà als 707,6 euros mensuals, ens semblen importants per lluitar contra la precarietat laboral. Sobre el SMI s'ha d'arribar a la recomanació de la Carta Social Europea, que ho situa en el 60% entre el salari mitjà del país, a Espanya el 2015 va ser de 2.180,17 €/mes. Per tant, hi hauria de ser de 1.308,10 € més, en tot cas la pujada del 8% del 2017 és un primer pas, però calen més mesures, una bona base pot ser l'informe del Consell Econòmic i Social (CES), Situació Sociolaboral de les Persones de 45 a 64 anys, publicat el 2014, que com a resum proposa les següents:

  • Polítiques per a l'ocupació: Marc general
  • Polítiques de prevenció de la desocupació i de permanència al mercat de treball
  • Mesures i polítiques per a l'activació i la reinserció al mercat de treball
                               Intermediació i orientació per a l'ocupació
                               Formació i requalificació dels aturats
                               Incentius a la contractació
                               Suport a l’auto ocupació i a l'emprenedoria
                               Instruments de l'autonomia col·lectiva
  • Protecció social a les persones de 45 a 64 anys.
L'atur és un gran obstacle per a la recuperació econòmica, pel que són necessàries mides per crear ocupació estable i decent.


Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Presidenta Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada