dilluns, 21 de maig de 2018

Un estudi de Nacions Unides indica que la feina aquí és més precariaDels vuit barems que segons les Nacions Unides mesuren la sostenibilitat del desenvolupament econòmic dels països en productivitat, l'únic que està per sobre de la mitjana europea, és malauradament que aquí hi ha més accidents laborals. Això es desprèn d'un recent estudi de l'oficina estadística de la Unió Europea, Eurostat, sobre "treball decent i creixement econòmic". La conclusió generalitzada és que a Espanya el treball és menys decent que a Europa.

Atur: alt i especialment intens en persones de més de 55 anys. L'alt nivell d'atur és una característica crònica del mercat laboral espanyol. Pel que fa a les persones ocupades la dada s'ha mantingut per sota de la mitjana europea, excepte l'any 2006, quan la taxa d'ocupació va superar a la mitjana europea en una centena.

La diferència de persones ocupades en el 2017 és de gairebé set punts, Espanya és el quart país amb major percentatge d'aturats de la Unió Europea, només superat per Croàcia, Itàlia i Grècia.Solucionar la bretxa de gènere és una altra de les assignatures pendents del mercat laboral espanyol. Hi ha gairebé 12 punts de diferència pel que fa a persones amb ocupació, dones (59,6%), homes (71,5%). Aquesta bretxa també està present a Europa i en la mateixa proporció, però amb una ocupació femenina del 66,5% i masculina del 78%.


La franja d'edat d'entre 55 i 64 anys també presenta dades preocupants, ja que una de cada dues persones es troba en atur. Aquesta xifra està molt lluny de la de països del nord d'Europa com Suècia (76,4%) o Alemanya (70,1%), encara que no tant de la mitjana europea (57,1%). 

Aturats de llarga durada: més del doble que a Europa.

 Si pel que fa a l'atur Espanya és la quarta per la cua, respecte al de llarga durada és la segona, únicament superat per Grècia. Aquí el 7,7% de les persones que treballen o volen treballar fa un any o més que estan a l'atur, enfront del 3,5% de la mitjana europea.

La bretxa de gènere torna a castigar al col·lectiu de persones aturades, ja que hi ha un 8,9% de dones que fa més de 12 mesos que estan a l'atur, i un 6,7% d'homes. A Europa entre dones i homes només hi ha una desena de diferència.

Campions en temporalitat no desitjada.

Si ja l'atur Espanya té el percentatge més alt, pel que fa al de llarga durada és la segona, en temporalitat no desitjada és el país amb majors xifres. El 22% de les persones ocupades és perquè no podem trobar feina amb contracte indefinit. Aquesta dada és pitjor per les persones joves, ja que el 45,1% de les persones amb feina entre 15 i 29 anys es veuen atrapades en un contracte temporal no desitjat, segons l'anàlisi.

Aquesta és una realitat que no es dóna amb tal intensitat en la gran majoria de països d'Europa, ja que mentre el 7,7% dels treballadors europeus tenen un contracte temporal no desitjat, aquesta xifra és del 13,1% per als joves.

Pel que fa a les persones dependents, aquí el 29,7% de la població inactiva entre 20 i 64 anys ha de quedar-se a casa per cuidar a persones dependents. Es tracta d'un percentatge 8,3 punts per sobre de la mitjana europea (21,4%).

En aquest sentit Espanya és el quart país amb major percentatge de població inactiva per responsabilitats familiars d'aquest tipus, només superat per Xipre (42,7%), Irlanda (39,4%) i Malta (33,6%). Lluny queda Dinamarca, on solament el 5% d'aquells que no treballen ni busquen ocupació estan en aquesta situació per tenir persones a càrrec.

Es tracta d'una realitat molt feminitzada, ja que mentre el 6,1% dels homes declara no estar treballant o buscant una ocupació a causa de càrregues familiars, aquest percentatge ascendeix fins al 43,3% en el cas de les dones. És una bretxa comuna, encara que menys intensa, en la mitjana dels països de la UE.


Font: Gabriel Ubieto, El Periodico

Els indicadors assenyalen que si bé l'atur es redueix, no s'han fet els canvis suficients per reduir la temporalitat, la bretxa salarial, les desigualtats, l'atur de llarga durada, etc., pel que la feina que es genera és molt precària. Les mesures posades pel govern no són suficients, i l'economia no es recupera totalment, s'han de posar en marxa les mesures necessaries per ajustar la contractació laboral a la nova economia, i mantenir els drets laborals.

Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Presidenta Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada