dijous, 28 de març de 2019

Renovació Junta d'Assat50

El passat 20 de març a l'assemblea general extraordinària, es va ratificar la candidatura presentada per renovar la junta d'Assat50, a la que continua la presidència i la secretaria, hi ha canvis a la tresoreria, les vicepresidències i les vocalies.

Assat50, va ser fundada per un grup de persones aturades de més de 50 anys, el 14 de febrer del 2013. Han passat 6 anys, durant els que han trobat feina per unes 200 persones, s'han fet activitats formatives per persones voluntaries, s'han organitzat 3 congressos sobre l'ocupació i l'atur de les personesaturades de més de 45 anys, forma part dels horts socials de Creu Roja de l'H, s'ha rebut el Premi "Aigües Braves" del Llobregat, amb altres associacions s'ha creat "Colectivo de desempleados y desempleadas mayores de 45 años", s'han fet contactes amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, el SOC, la Generalitat de Catalunya, partits polítics, sindicats, etc. als qui els hem exposat la problemàtica del nostre col·lectiu, etc., per millorar la situació, i defensar els seus interessos.Molt de l'aconseguit a sigut de la feina en xarxa, amb Codema45, amb Xarxa Anadromes, Espai de Ciutadania, Eix 1+3, 2és Oportunitats, etc., Assat50 a més formar part del Consell del Distrcite IV de l'H, del Consell de Ciutat de l'Ajuntament l'H, de la Comissió Permanent, la Taula Sectorial d'Economia, Ocupació, Comerç i Formació professional, i el Consell dels Mitjans de Comunicació Audiovisuals. 
 

S'ha de destacar la creació del grup teatre en col·laboració amb Plàudite Teatre, va donar com a resultat "+45 l'Odissea" representada en el 2016, a on es va denunciar la situació d'atur desgraciadament patida per moltes persones. A més de donar visibilitat al col·lectiu, ha sigut una eina per millora de l'autoestima; per desenvolupar d'habilitats socials (parlar en públic), vèncer la timidesa superar processos depressius, fomentar de la creativitat, etc., tots de molta utilitat per les persones participants (atur+45) per motivar-les. El grup continua actiu, preparant noves representacions ara amb col·laboració amb Escola Municipal de Música Centre de les Arts de l’Hospitalet (EMMCA).


 
El 2018 surt Assat50 RTV, plataforma multimèdia, per la difusió de la problemàtica de l'atur +45, a més d'un projecte formatiu per a la inserció laboral del personal necessari per al seu funcionament.

Avui Assat50, és una associació i reconeguda que de manera seriosa i responsable respon al greu problema de l'atur d'un col·lectiu amb moltes dificultats per a tornar a treballar. Tot l'aconseguit ha estat gràcies a l'esforç d'una sèrie de persones, empreses, entitats, etc., a qui donem les gràcies.

Comencem una nova etapa amb il·lusió, la nova Junta continuarà treballant per revaloritzar i ampliar l'aconseguit, així com posar en marxa nous reptes per:

- Tenir més presència en l'administració.
- Augmentar la visibilitat del col·lectiu.
- Aconseguir més insercions laborals.
- Lluitar contra l'edadisme i pel valor de l'experiència en el món laboral.
- Donar suport als grups de treball, fomentar noves idees de millora sobre la base de les    finalitats estatutàries d'Assat50.
- Fomentar el treball en xarxa.
- Ser el punt d'acollida i de trobada del col·lectiu.

Finalment vull agrair a les persones sortints de la Junta, el suport i treball que han tingut envers Assat50, molta ha sigut la tasca feta, moltes mercès.

Mercès també a les persones que s'incorporen a la Junta, que han decidit treballar pels objectius d'Assat50. Segur que la seva contribució serà interessant i complementaria per la resta de persones de la Junta.

 
Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Presidenta Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada