divendres, 21 de juny de 2019

Informe sobre La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya del CTESCRecenment el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, ha publicat l'informe "La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya". 

Després de la recessió viscuda al món occidental a partir de l’any 2008, els darrers anys s’ha produït una certa recuperació de l’ocupació. Hi ha dubtes, però, sobre la qualitat de l'ocupació que s'està generant. Històricament, la qualitat de l’ocupació a Espanya i,per extensió,a Catalunya ha estat baixa en comparació amb altres països europeus, per bé que la qualitat de l’ocupació a la indústria respecte d’altres sectors sigui més elevada. 


La Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa va acordar que l’Observatori de la Indústria, previst en el marc del Pacte Nacional per la Indústria, engegués un estudi per analitzar l’evolució de la qualitat de l’ocupació a la indústria i identificar els sectors industrials tractors en la creació d’ocupació de qualitat. En aquest context, la Comissió Executiva Permanent del Consell Català de l’Empresa ha sol·licitat al CTESC un informe sobre la qualitat de l’ocupació a la indústria.

L'objectiu principal de l’informe és estudiar l’evolució de la qualitat de l’ocupació a la indústria a Catalunya, analitzar els factors que més incideixen en la determinació de la qualitat de l'ocupació i identificar els sectors industrials tractors en la creació d’ocupació de qualitat.


L’estudi s’estructura en sis apartats. D’entrada, es fa una anàlisi de la literatura existent sobre qualitat de l’ocupació. Posteriorment s’analitzen les fonts disponibles per estudiar la qualitat de l’ocupació a la indústria a Catalunya. A continuació es fa un repàs de l’evolució de la indústria a Catalunya durant la gran recessió i es mostren els principals eixos que acaben definit la qualitat de l’ocupació de la indústria a Catalunya. Tot seguit s’estudia la qualitat de l’ocupació a la indústria, amb una aproximació a través dels convenis col·lectius. Finalment, el CTESC formula, de manera consensuada, un seguit de recomanacions que es dirigeixen al Govern de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’assessorar-lo en l’elaboració de polítiques relacionades amb aquesta matèria.

Resum executiu

Text Complert

FONT:CTESCCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada