dilluns, 7 de juny de 2021

Com reinventar-se professionalment amb més de 50 anys, per a superar nous desafiaments

 

Educaweb, dins del monogràfic "Reinventar-se professionalment", ha publicat el següent article de Maria Hilda López Pérezpresidenta ASSAT50.

El món laboral està canviant molt ràpidament, el teletreball ha arribat per a quedar-se, la nova forma de treball és per projectes. S'ha acabat el treball per a tota la vida, la vida laboral serà en diverses empreses, en diferents llocs de treball i sectors d'activitat. Els nous temps requereixen reinventar-se, i tenir noves competències i capacitat d'adaptació al canvi. Per a les persones de més de 50 anys també és possible, encara que més complex.

Reinventar-se és posar en marxa accions per a generar canvis personals d'alt impacte.

Respecte al professional aquestes accions han d'encaminar-se per a iniciar una nova trajectòria d'acord amb les capacitats i habilitats personals.

La necessitat de reinventar-se laboralment pot venir, en el cas dels joves, per no trobar oportunitats laborals d'acord amb la seva formació o d'altres, de manera que han de perfeccionar el seu currículum, adquirir noves competències i millorar la seva marca personal, a vegades fins i tot han d'anar-se'n a treballar a altre país. Per a les persones majors de 45 anys és més complex. Es tracta d'un col·lectiu que, si bé igual que els joves està als nivells més alts d'atur, a més forma part de l'atur de llarga durada i pateix discriminació laboral per edat.

Passos per a reinventar-se professionalment segons el col·lectiu

Per a buscar una nova trajectòria, els primers passos han de ser en l'àmbit personal cap a l'apoderament, treballant la positivitat per a eliminar les actituds negatives i tenir l'autoestima alta. Cal posar en marxa accions per a creure en els assoliments i èxits professionals propis, i sentir orgull per ells. És molt necessari així mateix buscar suports, com per exemple el d'entitats que ajudin en la inserció laboral.

Les mesures han de ser concretes en funció de les característiques de cada col·lectiu. Un exemple pot ser el de les persones de més de 45 anys i sobretot les que passen dels 50, que tenen més dificultats per a trobar treball. En el cas que perdin la seva ocupació després d'una llarga vida laboral en la mateixa empresa, se senten molt desorientades a l'hora d'afrontar una nova cerca. A més, es veuen descartades la
boralment, entre altres factors perquè les empreses no valoren la seva experiència.

Segons la Fundació Adecco, el 85% dels currículums de les persones majors de 55 anys es descarten sense llegir en veure l'edat. Hi ha empreses que, en lloc de valorar l'experiència, la maduresa, la temprança o la fidelitat, destaquen valors negatius anacrònics com tenir menys flexibilitat, falta de competències digitals, etc., aquests són prejudicis i estereotips molt asseguts en l'imaginari social. Les accions per a posar en marxa per a aquestes persones són a més llarg termini cap a la introspecció buscant forces per a tirar endavant, tenint com a objectiu descobrir noves capacitats per a aconseguir l'èxit.

L'apoderament i l'autoestima, les principals estratègies i recursos

Per a reorientar la carrera professional, és necessària l'auto motivació per a acabar amb el rol de víctima per no trobar feina. Entre les estratègies i recursos, està fer una llista d'objectius reals i assolibles que motivin personalment, tenint en compte aptituds, aficions i facetes pròpies, a més de conèixer les fortaleses i oportunitats personals, així com les febleses i amenaces. Tot això amb la finalitat de tenir l'autoestima alta per a fer front als nous desafiaments i especialitzar-se sobre la base de les necessitats del mercat laboral, desenvolupant un pla amb accions concretes entre elles la formació.

Davant un context de dificultat, com falta recursos econòmics ,incapacitats per a conciliar la vida familiar i laboral, etc., els poders públics han de posar en marxa accions.

La COVID-19 ha generat un alt nivell d'atur laboral, més d'un d'1 milió de persones no rep cap prestació. Buscar treball quan no es tenen ingressos o hi ha dificultats per a conciliar la vida familiar i laboral, etc., és molt més dur per patir desànim i depressió. Quan s'esgoten les prestacions i no es tenen rendes, és molt més difícil enfrontar-se a buscar una nova ocupació i més encara planificar-se per a nous desafiaments laborals.

Això s'aguditza en les persones de més edat. Segons l'informe de la Fundació Adecco quan es passen dels 55 anys el risc d'exclusió és major, per a aquestes persones treballar en moltes ocasions és una necessitat imperiosa, ja que un 40% de té fills econòmicament dependents, i un 35% continua pagant hipoteca o lloguer. Tot això posa en relleu la gravetat d'una situació que requereix accions immediates bàsiques.

Tenir diners o rebre prestacions és paral·lel i imprescindible davant la cerca activa d'ocupació. Els poders públics han de posar mesures per a garantir cobrir les necessitats personals bàsiques, actualment entre altres està la Renda Garantida (a nivell comunitat autònoma, a Catalunya) o l'Ingrés Mínim Vital (mesura estatal). Cal assenyalar que actualment aquestes ajudes no estan complint les expectatives dels qui ho necessiten i ho sol·liciten, de les peticions presentades poques són les aprovades. És necessari fer-les més assequibles i de tràmit més senzill.

A més, cal desenvolupar les capacitats personals, entre elles la de resiliència per a superar i fer front a les adversitats sortint amb més força. En la cerca d'ocupació és comú trobar-se amb contrarietats i situacions de "fracàs" o frustració, especialment quan es rep un "no" continu com a resposta en els processos de selecció. Mantenir la confiança personal, tenir la capacitat de continuar davant el fracàs i superar el desànim només s'aconsegueix amb un fort desig d'assoliment. Per a adquirir o afavorir aquestes competències, és molt important el suport social. Cal buscar ajuda per a compartir.

Font: Educaweb

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada