divendres, 3 d’octubre de 2014

La OIT reclama més ajudes per las persones aturades de més de 45 anysSegons l'Informe del Servei Públic d'Ocupació del 2013 (dades del 2012), sobre el Mercat de Treball dels Majors de 45 anys, a tot l'estat, el total de persones aturades és de 4.848.723 i d'aquests 1.901.922 són majors de 45 anys, un 15,22% més que l'any anterior, la proporció d’aquest col•lectiu sobre el total d'aturats augmenta gairebé dos punts percentuals en l'últim any, aconseguint el 39,23%. L'informe posa de manifest que del total de beneficiaris de prestacions per desocupació, un 48,15% són majors de 45 anys, això suposa un augment de gairebé tres punts. 

Adecco al seu VI Informe sobre Majors de 45 anys al món laboral a Catalunya, presentat al juny d'aquest any, diu que les persones aturades majors de 45 anys han crescut un 92%, durant els últims 5 anys, arriben a 3 de cada 10. La desocupació de llarga durada s'ha convertit en un mal crònic entre els majors de 45 anys: un 70% porta més d'un any en atur i més de la meitat (51,1%) supera ja els 24 mesos sense trobar ocupació. D’aquests un 42,9% opina que trigarà més d'un any a trobar una ocupació, i el 62% creu que la variable edat el perjudica més que la crisi a l'hora de trobar una ocupació. Assenyala que a escala estatal, el grup de persones aturades majors de 45 anys no ha deixat de créixer des que va començar la crisi. En 2010 van superar, per primera vegada, el milió de persones, quatre anys més tard, són quasi 2 milions. A Catalunya el creixement ha sigut major, al primer trimestre de 2007 es van registrar 61.600 majors de 45 anys en atur. Avui, 7 anys després, la xifra ha crescut en un 322%, fins als 260.000 aturats. El creixement ha estat del 92%, si comparem la xifra amb la de 2009 (135.300). El numero d'aturats majors de 45 anys, és superior al de  tots els grups d'edat, arribant al 31%.

Aquestes dades no se li escapen a l'Organització Internacional del Treball (OIT), pel que a finals del setembre, va reclamar a Espanya que «intensifiqués» les ajudes als aturats de llarga durada majors de 45 anys que haguessin esgotat la prestació per «atenuar el risc de pobresa». La pèrdua de més de quatre milions d'ocupacions en els anys de crisi profunda, va destapar una alarmant taxa d'atur juvenil de més del 50% que va escandalitzar a les institucions europees, però va ocultat el drama dels aturats de més edat (40%) i amb càrregues familiars. La OIT, al seu informe “Creixement amb Ocupació” realitzat amb aportacions dels agents socials, assenyala, que més del 60% de les persones que busquen ocupació porten més d'un any en atur, i el 42% més de dos, pel que creu necessari més ajudes per aquest col·lectiu. La idea que no hi haurà veritable recuperació de l'economia, si la taxa d'atur no baixa significativament i si no es recuperen els nivells de benestar d'abans de la crisi, és coneguda per tots. Així Guy Ryder director general de la O.I.T. diu que el camí de «la recuperació de l'ocupació portarà temps» i els aturats de més edat tindran dificultats per trobar ocupació encara que es consolidi la millora econòmica per la pèrdua de qualificació mentre han estat en atur. Per la qual cosa va dir, que cal posar mesures per a una «protecció social adequada pels més vulnerables».

Tenint en conte tot això, sembla curiós que al Reial decret 751/2014, sobre l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació anys 2014-2016, aprovat recenment pel Gobern, les mesures pels majors de 45 anys siguin escasses. Només un dels principis parla d'afavorir l'ocupació dels col·lectius especialment afectats per la desocupació dels aturats de llarga durada, majors de 55 anys i beneficiaris del plan Prepara. El que ens sembla molt bé, però no seria millor si fos pels majors de 45 anys, així estarien tots inclosos. Perquè no s'han tingut en compte las recomanacions de la OIT?

Maria Hilda LOPEZ
Secretaria Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada