dimarts, 30 de gener de 2018

L'atur baixa segon dades de l'EPA 4ºT 2017, si bé la precarietat laboral és alta


Les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), corresponents a l'últim trimestre de 2017, mostren un descens de l'ocupació en el trimestre de 50.900 persones, el que sempre és una bona notícia, i Fàtima Bañez la Ministra de Treball, parla de recuperació econòmica acompanyada d'un augment de l'ocupació, el problema es que la feina que es crea és molt precària. 

Si bé es produeix un augment anual de l'ocupació en 490.300 persones (+2,6%), la xifra d'atur és molt alta, per sobre de la del trimestre anterior, amb un total de 3.766.700 persones aturades, i una taxa del 16,55%, la segona més alta d'Europa (darrere de Grècia) a la UE el passat Agost va ser 7,6%, i la més modesta dels anys de la recuperació. En tot cas, el ritme de creació d'ocupació durant el 2017 va ser del 2,65%, una taxa apreciable però inferior al creixement de l'economia, que va ser del 3,1% segons va avançar el Banc d'Espanya fa uns dies. La riquesa generada creix més que la contractació laboral.


L'atur baixa als trimestres de més estacionalitat (estiu, Setmana Santa, Nadal, ...), amb contractació majoritàriament a l'hostaleria i la construcció. Les xifres de tancament l'EPA del 2017 demostren l'alta precarietat laboral:
  • La temporalitat (26,7% de l'atur) s'enquista, és la segona més alta de la UE, per darrere de Polònia.
  • La feina a temps parcial involuntària s'està consolidant (57,3% de l'ocupació és a jornada parcial).
  • Més de la meitat (56%) de les persones aturades no cobren cap prestació, el que és el resultat d'una taxa de cobertura insuficient. 
  • La taxa d'atur de molt llarga durada, és molt elevada (un 36,3%) gairebé 4 de cada 10 persones fa més de dos anys que busquen feina, és el col·lectiu més castigat per la crisi. L'any 2008 les persones a l'atur que feia més d'un any que buscaven feina eren poc més del 20%, al quart trimestre de 2017 són el 50,4% del total de l'atur, el 51,3% en el cas de les dones. 
  • La taxa d'atur de les persones joves, menors de 25 anys és del 37,4%, una de les més altes de la UE (a països com Alemanya, Islàndia o Japó la taxa d'atur entre joves no aconsegueix el 7%).
  • Feina de baixa qualitat (falsos autònoms i altres formes de treball atípic).

La crisi i les reformes laborals han deixat com a herència la precarització del mercat laboral i dels drets dels treballadors i les treballadores, produint un augment dels nivells de desigualtat, fins a situar a gairebé el 28% de la població espanyola en risc de pobresa i exclusió social, i a 1.200.000 de llars amb totes les persones a l'atur.

Com hem vist les dades de l'EPA en absolut justifiquen l'optimisme del govern, sinó que tornar a posar de manifest que calen polítiques d'ocupació que generin feina de qualitat (bons salaris, amb els drets laborals, etc.), que millorin la protecció de les persones aturades de llarga durada, i més concretament les de més 45 anys, amb plans de xoc específics per ajudar a la seva inserció laboral, ja que tenen més dificultats per trobar feina. Tot això estimularà el consum i la inversió i s'aconseguirà la recuperació pel conjunt de la societat.


Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Presidenta Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada