dijous, 7 de novembre de 2019

Assat50 rep una ajuda d'Obra Social La Caixa, dins de la convocatòria Inserció laboral
El passat mes de febrer Assat50 entitat sense afany de lucre va fer sis anys, des del 2013 s'ha fet molta tasca. Més de 300 persones han trobat feina, s'han organitzat tres congressos sobre l'Ocupació i l'Atur de les Persones Aturades de Més de 45 Assat50, s'ha creat un grup de teatre, s'ha posat en marxa el projecte Assat50 TV Televisió (amb El Megàfon la veu del col·lectiu), s'han fet reunions amb entitats públiques i privades (Generalitat, Diputació de Barcelona, Ajuntament l'Hospitalet, etc.) es forma part de Codema45, Xarxa Anadromes, Espai de Ciutadania, estem al Consell de Ciutat i de districte a Ajuntament Hospitalet. Hem rebut el Premi Aigües Braves (2016), del Diari El Llobregat, etc. 

Per poder fer més tasca i portar a terme amb més eficiència les activitats d'Assat50 (principalment trobar feina), hem demanat ajudes econòmiques a diferents entitats (Ajuntament de l'Hospitalet, Generalitat de Catalunya, Obra Social La Caixa, Fundació Banc Santander, etc.) sense èxit, fins aquest any que hem rebut ajuda de l'Obra Social La Caixa, dins del programa Inserció Laboral.


L'ajuda concedida ha estat pel projecte "Jo Puc: L'edat no ens atura, l'experiència ens avala" dins del programa d'ajudes a Projectes d'Iniciatives Socials, convocatòries 2019. El projecte es va presentar en partenariat amb l'entitat ABD (Associació Benestar i Desenvolupament).

Aquesta ajuda és molt útil per poder actuar de forma més important en la recerca de feina del nostre col·lectiu, que pateix discriminació laboral per edat. Les activitats incloses en el projecte són:
  • Orientació grupal i grups de suport: a partir de reunions setmanals, s'articularan grups de suport mutu per acompanyar tant en el terreny emocional com en la cerca d'ocupació. Reforcen el procés de recerca compartint situacions i informacions amb altres persones, permeten crear una relació de confiança cap al món de l'empresa i potenciar un canvi positiu en la persona, enfortint l'autoconfiança, en definitiva ajudar-la, a què per mitjà de l'aprenentatge i de la identificació d'habilitats i capacitats, es pugui marcar reptes concrets i realistes que ajudarà a augmentar la probabilitat de trobar feina. També seran espais de divulgació d'oportunitats. 
  • Activitats d'apoderament i manteniment de capacitats: tenen la finalitat de promoure actituds positives i vincles que afavoreixin un estat d'ànim positiu i receptiu, facilitant el manteniment i desenvolupament de competències en l'àmbit no formal (transferibles al mercat laboral). Activitats previstes: Taller de Teatre, pintura, excursions, tallers emocionals, horts, etc. Aquestes iniciatives volen trencar l'aïllament i la solitud millorant el benestar, el posicionament i la predisposició.
  • Creació d'una xarxa de contactes amb empreses i centres d'ocupació per a aconseguir oportunitats que es puguin divulgar de forma oberta entre tots els membres de l'assemblea i que a l'hora sensibilitzin al teixit empresarial i social sobre les potencialitats dels col·lectius i les diferents bonificacions. Aquesta xarxa es crearà a partir de visites, campanyes i la participació en espais de representació i es divulgarà a partir d'assemblees, xarxes socials i mecanismes de comunicació interns.
  • Itineraris individuals: per les persones que necessitin un suport individual tenint presents necessitats ocupacionals, situació personal, social i familiar. Ens basem en el model ISFOL i avaluem i intervenim en els factors personals, estructurals i competencials. 
  • Intermediació i prospecció: programa incorpora+prospecció específica (reforçada per accions de sensibilització i consolidació de xarxa de contactes).
  • Càpsules formatives: Anàlisi de l'Ocupabilitat: Balanç professional i autoconeixement, mercat i sector de destí, encaix; Eines de Recerca: Currículum, Carta de presentació, Comunicació 2,0; Tècniques de Recerca: Auto candidatura (presencial i 2,0) Tècniques 2.0, Recursos per la inserció: Procés de Selecció: Entrevista individual, grupal, màrqueting personal i projecció. Aules de recerca: espais de recerca tutoritzats millorant el seu grau d'autonomia i creant hàbits i rutines que permetin vèncer l'efecte desànim.  


Agraïm a ABD entitat de reconeguda trajectòria i amb força experiència en el món de la inserció Laboral, que hagi accedit a presentar el projecte a Obra Social La Caixa en partenariat amb nosaltres. Creiem que la col·laboració ha sigut un punt important a l'hora de concessió de l'ajuda, a la vegada dir que ben segur aprendrem molt donat que les activitats de Prospecció e Intermediació Laboral, tècniques de recerca de feina, acompanyament individual, càpsules formatives, etc., les portarà a terme ABD. Moltes mercès ABD!

El nostre col·lectiu està especialment castigat per la crisi, pateix processos de recerca de feina frustrats principalment per la seva edat, donat que no es valora l'experiència. Enfortit l'orientació grupal, la motivació i les accions de manteniment de capacitats, ben segur donarà bons resultats.

Aquesta ajuda ben segur ens permetrà aconseguir més contractacions laborals!!


Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Presidenta Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada