dijous, 19 de setembre de 2013

Volem ser optimistes, però no és fàcil
Segons les estadístiques del Servicio Publico Estatal de Empleo (SEPE) aquest mes d'agost el nombre d'aturats es va reduir en 31 persones, cosa que vol dir un aturat menys al dia, a tot Espanya. 

La baixada de l’atur sempre és una bona notícia, però a 31 d'agost hi havia gairebé quatre milions set-centes mil persones inscrites al SEPE, un 26,3% de la població activa, la segona taxa més alta d’Europa, per sota de Grècia amb un 28% d’atur.

En nou comunitats l’atur va pujar: Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, Extremadura, País Basc, Castella-la Manxa, Madrid, Aragó, Balears i Catalunya. A la Comunitat Valenciana (4.902) i a Múrcia (2.692) l’atur va ser encara més gran, tot i que en termes percentuals, va pujar més a Múrcia i a Extremadura.

A Catalunya la desocupació, va pujar. Segons dades del Servei Català d’Ocupació (SOC) hi van haver 1.229 aturats més, cosa que representa un augment del 0,2 % en relació amb el mes de juliol. El nombre total de persones aturades amb data 31 d'agost és de 611.658.

Si comparem l’agost de 2013, amb els dos anteriors, al 2011 hi havia 4.130.972 aturats, al 2012 la xifra era de 4.625.630 persones i, ara, al 2013 tenim 4.698.783 En dos anys l'increment ha estat de 567.811 aturats!

L'enquesta de població activa del segon semestre del 2013 indica que la taxa d'atur dels majors de 55 a Catalunya és del 18%, i del 19,01% a Espanya. No es poden donar dades de les persones d'entre 50 a 54, ja que l'enquesta els ha inclòs en la franja d’edat de 25 a 54 anys.

Volem ser optimistes, per això esperem que continuïn baixant les xifres de l'atur, i desitgem que al mes de setembre la reducció sigui de bastant més que de 31 persones. Ho necessitem.

 María Hilda LOPEZ
Secretaria Assat50

diumenge, 15 de setembre de 2013

Queremos ser optimistas, pero no es fácil

Según las estadísticas Servicio Estatal de Empleo (SEPE), en Agosto el número de desempleados se redujo en 31 personas, lo que viene a ser un parado menos al día, en toda España. 

La bajada del desempleo siempre es una buena noticia, pero el número de parados es muy alto. A 31 de Agosto había casi cuatro millones setecientas mil personas inscritas en el SEPE, un 26,3%, la segunda tasa mal alta de Europa, detrás está Grecia con un 28%.

En nueve comunidades el desempleo aumentó: Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura, País Vasco, Castilla-La Mancha, Madrid, Aragón, Baleares y Cataluña. Este fue mayor en Comunidad Valenciana (4.902) y en Murcia (2.692), aunque en términos porcentuales, subio más en Murcia y en Extremadura.

Catalunya está entre las que el paro creció. Según datos del Servei Catalá d'Ocupació (SOC) hubo 1.229 parados más, lo que representa un aumento del 0,2 % en relación con el mes de Julio. El número total de inscritos en las oficinas del SOC a 31 de Agosto es de 611.658.

Si comparamos Agosto 2013, con los años anteriores, según datos del (SEPE) en 2011 había  4.130.972 parados, en 2012 la cifra era de 4.625.630 personas y en 2013 tenemos 4.698.783  ¡En dos años el incremento ha sido de 567.811 parados!

La encuesta de población activa del segundo semestre del 2013, indica que la tasa de paro de los mayores de 55 en Catalunya es del 18%, y del 19,01% en España. No se pueden dar datos de las personas de entre 50 a 54, ya que en la encuesta los han incluidos en la franja edad 25 a 54.

Queremos ser optimistas, por lo que esperamos que sigan descendiendo las cifras del paro, y deseamos que en este mes de septiembre la reducción sea de  bastante más que de 31 personas. Lo necesitamos.

María Hilda LOPEZ
Secretaria Assat50