dijous, 28 de març de 2019

Renovació Junta d'Assat50

El passat 20 de març a l'assemblea general extraordinària, es va ratificar la candidatura presentada per renovar la junta d'Assat50, a la que continua la presidència i la secretaria, hi ha canvis a la tresoreria, les vicepresidències i les vocalies.

Assat50, va ser fundada per un grup de persones aturades de més de 50 anys, el 14 de febrer del 2013. Han passat 6 anys, durant els que han trobat feina per unes 200 persones, s'han fet activitats formatives per persones voluntaries, s'han organitzat 3 congressos sobre l'ocupació i l'atur de les personesaturades de més de 45 anys, forma part dels horts socials de Creu Roja de l'H, s'ha rebut el Premi "Aigües Braves" del Llobregat, amb altres associacions s'ha creat "Colectivo de desempleados y desempleadas mayores de 45 años", s'han fet contactes amb l'Ajuntament de l'Hospitalet, el SOC, la Generalitat de Catalunya, partits polítics, sindicats, etc. als qui els hem exposat la problemàtica del nostre col·lectiu, etc., per millorar la situació, i defensar els seus interessos.

divendres, 22 de març de 2019

Se recupera el subsidio para mayores de 52 años, entre otras medidas, y son necesarias másEl 8 de Marzo en el consejo de ministros aprobó, el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, este se publico en el BOE el 12 de Marzo, entró en vigor el dia siguiente de su publicación, es decir el pasado 13 de Marzo.

Entre las medidas establecidas, esta la recuperación del subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años, un registro de la jornada laboral, bonificaciones por la contratación de personas desempleadas de larga duración, con un coste de 25,68 millones. Los empresarios que contraten indefinidamente a personas desempleadas inscritas en el SEPE, al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, tendrán derecho a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social por trabajador de 1.300 euros al año durante 3 años, cifra que ascenderá a 1.500 euros anuales si la contratada es una mujer.