dissabte, 29 de juny de 2019

Calen polítiques perquè les empreses valorin l'experiència i el talent


Segons la Guia del Mercat Laboral de l'any 2018 de Hays, només un 4% de les empreses espanyoles té polítiques dirigides a contractar a persones de més de 50 anys. De fet, només un 17% va contractar a persones per sobre d'aquesta edat en atur; i un 13% va incorporar a aquest tipus de perfil en actiu. D'altra banda el percentatge de persones en les empreses que superen aquesta edat és inferior al 19% per a més de la meitat de les empreses espanyoles.

La discriminació per edat és més que evident ales empresa i els experts en selecció afirmen que més d'un dels seus clients rebutgen candidats sènior, excepte en el cas que la persona aspirant porti sota el braç una sucosa cartera de clients. I sembla que l'edat de persones expulsades del mercat laboral s'escurça: les dades recopilades per Ingeus, especialitzada en la gestió de programes d'ocupació per a persones en risc d'exclusió social, reflecteixen que la reducció de l'atur entre els majors de 45 anys és un 53% inferior a la resta de persones sense feina.

divendres, 21 de juny de 2019

Informe sobre La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya del CTESCRecenment el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ens de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat i autonomia orgànica i funcional per al compliment de les seves finalitats com a òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals, ha publicat l'informe "La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya". 

Després de la recessió viscuda al món occidental a partir de l’any 2008, els darrers anys s’ha produït una certa recuperació de l’ocupació. Hi ha dubtes, però, sobre la qualitat de l'ocupació que s'està generant. Històricament, la qualitat de l’ocupació a Espanya i,per extensió,a Catalunya ha estat baixa en comparació amb altres països europeus, per bé que la qualitat de l’ocupació a la indústria respecte d’altres sectors sigui més elevada.