divendres, 29 de novembre de 2013

Participació a "Els matins en Xarxa"

http://www.laxarxa.com/noticia/quedar-se-sense-feina-a-partir-dels-45-anys

El 28 de novembre Hilda López, secretaria d'assat50 va participar juntament amb Anna Delclòs (Fundació CECOT) al programa de radio de La Xarxa d'emissores locals, Els Matins en Xarxa, presentat per Marc Lobato. Podeu escoltar l'entrevista clicant sobre la fotografia o sobre aquest enllaç.

divendres, 22 de novembre de 2013

L'ajuntament de L'H portarà al ple de la Generalitat una petició d'assat50

http://es.calameo.com/read/0025582912696a0dcbc0d


Consulteu el text sencer de la moció clicant aquí o sobre la imatge superior. La presentació de la moció a la Generalitat suposa que haurà de prendre una decisió al respecte, que esperem sigui raonable i atengui les especials dificultats que es troba actualment el nostre col·lectiu.

dimecres, 20 de novembre de 2013

diumenge, 3 de novembre de 2013

És necessari que tornin totes les ajudes per a la contractació de majors de 45 Anys

 

A l'informe del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)) sobre el Mercat de Treball dels Majors de 45 anys del 2013, dades del 2012, s’assenyala que els aturats/aturades majors de 45 anys són el 39,23% del total. Així mateix diu que un 35,42% es troba en situació d'atur de molt llarga durada (més de 2 anys), i que té dificultats per a la inserció laboral, a més durant l'últim decenni, els demandants/as d'ocupació majors de 45 anys s'han incrementat en major proporció a la totalitat, ja siguin aturats o no.

Curiosament en el Reial decret-llei 5/2013, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral...” S'estableix que els treballadors majors de 55 anys que hagin esgotat la prestació per desocupació o que no tinguin dret a la mateixa, tindran la consideració de col.lectiu protegit prioritari per a l'aplicació de polítiques actives d'ocupació a fi de fomentar la seva permanència al mercat de treball i perllongar la vida laboral”. Fins al moment el govern no ha desenvolupat cap mesura d'aquestes.

Això si, abans en el Reial decret-llei 20/2012 es van suprimir les bonificacions que tenien els empresaris per contractar a majors de 45 anys, i actualment segons llei 4/2013 aquestes es limiten a la contractació en nous projectes empresarials d'emprenedoria jove, i per a empreses de menys de 50 treballadors que contractin a majors de 45 anys aturats inscrits a l'oficina d'ocupació. Ambdues fins que la taxa de
desocupació se situï per sota del 15%. D'aquest tipus de contractes segons les estadístiques del SEPE, s'han realitzat molt pocs.

A més d'eliminar les esmentades ajudes a la contractació en el citat RD., i segons la disposició transitòria 6a, es va suprimir el dret d'aplicació de les bonificacions per contractació que ja estaven establertes per contractes en vigor.

S’els considera  majors per treballar, però joves per jubilar-se. I més al allargar l'edat de jubilació als 67 anys.

Així per les grans dificultats que té el col.lectiu per trobar feina, és necessari engegar mesures per fomentar la seva permanència al mercat de treball, i perllongar la vida laboral, tant de qualificació actualitzada i de formació adaptada a les necessitats, com de foment de la contractació. Per això a Assat50 insistim en la necessitat que entrin en vigor de nou per a totes les empreses, les ajudes a la contractació existents abans del Reial decret-llei 20/2012, pel que sol.licitem l'ajuda dels poders públics.

Finalment assenyalar, que no ens podem permetre el luxe de perdre el coneixement, el talent, la serietat, la maduresa i responsabilitat,... i per supossat el valor de l’experiència d'aquestes persones que tant han aportat al món laboral actual.


Maria Hilda López
Secretaria Assat50