dissabte, 30 de maig de 2015

La protección por desempleo esta en el nivel más bajo desde 2001

El número de personas desempleadas se ha reducido, pero a su vez la tasa de cobertura ha caído al 55,7%, su nivel más bajo desde octubre de 2001, según los datos del Ministerio de Empleo, que corresponden al pasado mes de febrero.

En febrero el número de personas beneficiarias de algún tipo de prestación era de2.372.615 personas. Un descenso del 13,7% con respecto al mismo mes de 2014. Las que más han caído son las prestaciones contributivas, las de mayor cuantía, se han reducido en un 22,6%, por el paro de larga duración y por la vuelta al empleo de parte de sus beneficiarios. Así, las prestaciones contributivas solo suponen ya el 40,8% del total, mientras que las asistenciales son el 59,2%.

No solo hay menos beneficiarios, el gasto medio es de 811,8 euros al mes, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social. Eso supone un descenso del 4,7% en un año y del 11,4% en dos años. En el menor gasto influye también el recorte de las prestaciones contributivas aprobado por el Gobierno.

Con menos prestaciones y menos gasto por beneficiario, el recorte del gasto total en prestaciones es del 17,8%, hasta 1.881,7 millones de euros, la cifra más baja de los últimos años.

El porcentaje de cobertura ha caído del 63,25% al 55,72% en solo dos años. Llegó a situarse en el 80,88% en la fase más aguda de la crisis. La tasa de cobertura mide el número de parados que cobran la prestación, en relación con el volumen total de personas desocupadas inscritas en las listas del paro que han tenido un empleo anterior. Además hay otras 382.234 personas desempleadas que no tienen cobertura, son los que no han logrado aún su primer empleo.

El trabajo es un Instrumento que contribuye a la satisfacción de las necesidades,  incide en la generación de riqueza, y de bienestar,  permite el desarrollo personal y profesional, entre otras. La falta de empleo y el recorte en prestaciones, hace que  no se puedan cubrir las necesidades más básicas (alimentos, vivienda, etc.), aumenta el riesgo de depresión y afecta a la salud en general, etc.

El gobierno debe destinar todos esfuerzos y recursos para generar empleo, a la vez se debe fortalecer el sistema público de protección por desempleo, para evitar que las personas desempleadas, principales victimas de la crisis caigan en la exclusión y en la marginación social.

Maria Hilda LOPEZ
Presidenta Assat50

dimarts, 19 de maig de 2015

Propostes d'Assat pels aspirants a format part del nou Ajuntament de l'H, eleccions municipals 2015


Hem presentat les nostres propostes, als aspirants ha format part del nou Ajuntament de l'H a les eleccions Municipals 2015, són les següents: 

PROPOSTES PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS PER MILLORAR L'OCUPABILITAT DE LES PERSONES ATURADES DE MÉS DE 45 ANYS DE L’HOSPITALET 

El pròxim 24 de maig hi ha eleccions municipals. Els ciutadans de l'Hospitalet de Llobregat han de triar els seus representants a l'Ajuntament per als 4 anys vinents. Assat50, una associació de persones aturades de més de 45 anys de l’Hospitalet de Llobregat, amb la intenció de ser un instrument útil per a la societat en general i per les persones aturades de més de 45 anys en particular, tenint en compte la transcendència d’aquestes eleccions i la importància d’escollir un nou ajuntament, creiem necessari fer conèixer les nostres propostes amb l'objectiu de facilitar l'accés al treball de les persones aturades de més de 45 anys.

Segon l’informe del passat mes de abril de conjuntura econòmica de l’Hospitalet, el numero de persones aturades al nostre municipi és de 20.948, de les quals 9934 tenen més de 45 anys. Com es pot veure l’atur del col·lectiu és gairebé el 50% del total. Es tracta d’un col·lectiu molt castigat per la crisi, per al qual trobar ocupació és més important, encara, que per a la resta de la població, ja que sovint té responsabilitats familiars (fills econòmicament dependents). Segons el VI Informe de la Fundació Adecco, “Sobre l’atur de les persones de més de 45 anys al món Laboral”, un 85%d’aquestes persones té responsabilitats familiars.

Els canvis introduïts en l'actual reforma laboral del 2012, que va passar el subsidi per majors de 52 anys, als majors de 55 anys, i aquest, amb condicions, fa molt difícil que es pugui cobrar. També es van eliminar les bonificacions a les empreses per contractar persones de més de 45 anys.

Per tot això, creiem necessari buscar solucions al més aviat possible, ja que el col·lectiu aporta experiència, talent, serietat, maduresa, un alt nivell de responsabilitat, lleialtat, compromís, etc., als llocs de treball, i la societat no els pot deixar perdre.

LES NOSTRES PROPOSTES SÓN:
 • Donar ajudes a les empreses de l’Hospitalet per a la contractació de persones aturades de més de 45 anys.   
 • Afavorir la inserció laboral de les persones aturades de més de 45 anys, millorant l'orientació laboral, ampliant l'oferta formativa ocupacional especialitzada teoricopràctica, en funció de la demanda de les empreses de l’Hospitalet.
 • Posar en marxa polítiques actives d'ocupació en l'àmbit local, per al col·lectiu de més de 45 anys.
 • Promoure que els empresaris de l’Hospitalet valorin més positivament l'experiència, el talent, la maduresa, la saviesa, l'alta responsabilitat, la lleialtat, el compromís, etc., de les persones aturades de més de 45 anys, que tant han contribuït al creixement i desenvolupament de l'actual món empresarial.
 • Tenir en compte en els plans d'ocupació de l'Ajuntament de l’Hospitalet, el col·lectiu de més de 45 anys.
 • Crear un consell econòmic i social, on participi Assat50, així com participar també en el disseny de les polítiques actives d'ocupació, pactes locals d'ocupació, taules d'ocupació, etc.
 • Puntuar la contractació de persones aturades de col·lectius especialment afectats per la desocupació, entre elles l’atur de llarga durada i de més de 45 anys en els contractes de concessió de serveis a la ciutat.
 • Fer un seguiment personalitzat de les persones en situació d'exclusió social, vulnerables o en risc d'exclusió, coordinant tots els serveis socials que existeixen a la ciutat i facilitant-ne l’accés.
 • Crear una borsa d'ocupació local que tingui en compte les especials dificultats i necessitats del col·lectiu de persones aturades de més de 45 anys.
 • Posar en marxa un pla de rehabilitació d'habitatges i eficiència energètica, o altres plans de treball de caràcter social, en els quals es contracti persones aturades de més de 45 anys.
 • Des de l'Ajuntament de l’Hospitalet, influir a millorarl’estabilitat i la qualitat en l'ocupació.

 L’Hospitalet de Llobregat, 4 de maig de 2014


 Junta de Govern d’Assat50

dijous, 7 de maig de 2015

PRIMER CONGRÉS
Roda de premsa


El 18 de desembre de 2014, es va celebrar a l'Auditori Barradas, de l'Hospitalet, el Primer Congrés sobre l'ocupació i l'atur de les persones de més de 45 anys, organitzat per Assat50, la nostra entitat.

Després del congrés de Santa Coloma de Gramenet i per continuar aprofundint per trobar d'alternatives i possibles solucions a la situació, Assat50 va decidir fer el primer congrés en solitari.

Amb la col·laboració de Promoció Econòmica d'Ajuntament de l'Hospitalet, la trobada va ser per fer una reflexió sobre els dificultats de les persones sense feina de més de 45 anys, també per ser un punt de trobada per a l'intercanvi de noves idees, de propostes i compromisos, per trobar sortides a la problemàtica i que aquestes persones puguin tornar al món laboral.

Amb el lema "l'Edat no ens atura i l'experiència ens avala", volem demostrar que és possible enfrontar-se a la situació i del necessari que és l'experiència en la societat en general i en els llocs de treball en particular.

Les ponències van ser a càrrec de persones reconeguda experiència i amplis coneixements, en economia, àrees formatives, dret laboral, cooperativisme, ocupació, etc., que van fer enriquidores aportacions.

Van participar entitats i col·lectius, coms Creu Roja i Caritas, associacions empresarials (Aeball i Pimec), Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans, Associacions d'aturats (Badia, La Garrotxa, Baix Penedès, Palma), Fundació Utopia, Renda Bàsica, Federació de Cooperatives, Institut Jaume Balmes, Masquelearning, Revista Alteratives Econòmiques, el (Servei d'Ocupació de Catalunya), TR3S QU4RTS X 5INC QU4RTS (L'Hospitalet), UAB (Universitat Autònoma de Barcelona), CCOO i UGT.

De les conclusions congrés van sortir el següent 
manifestMANIFEST PER A LA GENERACIÓ D’OCUPACIÓ I LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES ATURADES DE MÉS DE 45 ANYS

La crisi econòmica ha provocat de manera especial la destrucció d'ocupació per a les persones més grans de 45 anys. Segons el "VI Informe mayores de 45 años en el mundo laboral”, elaborat per Fundació Adecco, al 2007 hi havia 422.000 persones de més de 45 anys a l’atur, i el 2014 ja n’hi havia 1.906.100:  prop del 40% del total de l'atur a Espanya. A més, en el recent informe del  Consell Econòmic i Social (CES) sobre la situació sociolaboral de les persones de 45 a 64 anys d’edat, el CES diu a les administracions públiques que les polítiques d'ocupació "no compleixen de manera adequada les seves funcions", cosa que provoca que les persones en aquesta franja d'edat pateixin més atur de llarga durada.

diumenge, 3 de maig de 2015

¿Para que ha servido la reforma laboral?


Los propósitos con que nacía la reforma laboral no se estimaban de manera muy positiva ya en Febrero del 2012, cuando el gobierno la aprobó, 3 años más tarde la valoración es que se ha reducido el paro, pero también la ocupación, y pocos salvo el gobierno ven los efectos positivos.

Desde esa fecha se ha pasado de 5.667.900 personas desempleadas a principios de 2012 hasta las 5.457.700, según la EPA de los tres últimos meses de 2014, es decir, 210.000 personas desempleadas menos, lo que se ha traducido en un descenso de medio punto de la tasa de paro, hasta el 23,7%.

Pero este empleo ha sido con peores condiciones laborales, salarios más bajos, abaratamiento del despido, jornadas reducidas, y contratos más precarios.

Pero a la vez que se ha reducido el paro, tambien se ha reducido la población activa, en 406.200 personas, hasta un total de 23.026.800 personas, lo que ha situado la tasa de actividad en el 59,77% de la población.

Para los sindicatos, los efectos de la ley no han podido ser más adversos. El empleo que se ha creado es muy precario (jornada de 4 horas o menos, contratación temporal en muchas ocasiones de dias), según UGT el "tener un salario no es una garantía para escapar de la pobreza".

La flexibilidad que trataba de introducir la reforma, ha favorecido los ERE de reducción de jornada y suspensión temporal, y ha impulsado la contratación a tiempo parcial.

Tampoco ha servido para reactivar el empleo de los menores de 30 años y para impulsar la formación.

Ni para la patronal, la reforma laboral es suficiente. Ya que si bien considera que la reforma laboral, ha pemitido la recuperación de la competitividad de las empresas y la creación de empleo, son necesarias aún más medidas, entre ellas, las destinadas a evitar la excesiva judicialización, sobre todo, en los despidos colectivos.

Pero lo peor, es lo que se ha hecho con el subsidio para los mayores de 52 años, que paso a ser para mayores de 55 años. En un principio la Ministra de Trabajo, ya calculo que el 20% de esos potenciales beneficiarios se quedarán fuera del subsidio porque no reunirán las condiciones de acceso exigibles tras los cambios introducidos en esta prestación, consistentes en tener en cuenta los ingresos de toda la unidad familiar y no sólo los del perceptor. Así, además de las rentas del beneficiario, se suman las de todos los miembros de la unidad familiar y se divide entre el número de miembros, de forma que el resultante debe ser inferior al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluidas las pagas extraordinarias.

Pero además de tener en cuenta las rentas a nivel familiar, el subsidio para mayores de 55 años únicamente se puede pedir cuando además de tener cumplida la edad de 55 años, el solicitante esta o bien percibiendo ya un subsidio (que se transformaría en el de mayores de 55 años), o bien ha generado el derecho a percibir otro subsidio, que al tener la edad requerida, se convierte en el de mayores de 55 año, y estar incluido en una de las situaciones:
 • Estar percibiendo o con derecho a percibir subsidio.
 • Haber agotado subsidio. 
 • Haber agotado una prestación por desempleo y no haber percibido subsidio correspondiente o lo hubiese extinguido, por carecer, inicialmente o con carácter sobrevenido, del requisito de rentas y/o, del de responsabilidades familiares. 
 • Ser emigrante retornado (haber trabajado como mínimo 12 meses en el extranjero desde tu última salida de España) sin derecho a prestación contributiva por desempleo. 
 • Ser liberado/a de prisión sin derecho a prestación contributiva por desempleo cuando la privación de libertad hubiera sido por tiempo superior a 6 meses.
 • Haber sido declarado plenamente capaz o inválido parcial como consecuencia de expediente de revisión por mejoría de una situación de gran invalidez, invalidez absoluta o total para la profesión habitual. 
 • Estar en situación legal de desempleo, no tener derecho a prestación contributiva por desempleo por no haber cubierto el período mínimo de cotización (12 meses), siempre que hayan cotizado, al menos, 3 meses si tiene responsabilidades familiares, o seis meses si no las tiene.  Esta última opción es la que habitualmente permite pasar al subsidio para mayores de 55 años: si se tiene cónyuge o hijos a su cargo, acumulando 3 meses de cotizaciones se puede acceder al subsidio. Si no se tienen responsabilidades familiares, se necesitan 6 meses de cotización.
En definitiva cobrar el subsidio de los mayores de 55 años es una maraton, a la que muchos no llegan. Ademas la reforma laboral, eliminó las ayudas a la contratación de los mayores de 45 años, hay un doble castigo para el colectivo.

Nos preguntamos, Porque el gobierno ha hecho esto? Y le pedimos, que ponga en marcha politicas activas que generen empleo para los mayores de 45 años (el paro en este colectivo no para de crecer, en 2007 habia 422.000  y a finales del 2014 eran ya1.906.100 ), y mientras se busca activamente empleo, debe volver el subsidio de desempleo para mayores de  52, en las condiciones anteriores a la reforma laboral.


Maria Hilda LOPEZ
Presidenta Assat50