dijous, 25 de febrer de 2021

Assat50 fa vuit 8

 
Aquest mes de febrer Assat50 ha fet vuit anys, el 14 de febrer del 2013 es va inscriure a l'entitat al registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya.

La pandèmia mundial de la Covid-19 ha fet que el 2020 hagi sigut molt dur per a les víctimes de la malaltia, també per l'atur. Segons dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA), l'any va acabar amb 622.600 llocs de treball destruïts, i amb 527.900 persones desocupades més, el que va donar 3,71 milions de persones a l'atur. La taxa d'atur va arribar al 16,13%, en un moment al qual l'ocupació s'estava recuperant de la crisi financera i la gran recessió.

El confinament i els següents brots i rebrots, no han permès fer les activitats presencials d'Assat50 (reunions, tallers, etc.). Encara i així hem mantingut el contacte amb associats i associades bé a través del correu electrònic, trucades telefòniques, WhatsApp, etc.

El 2021 hem començat de nou amb reunions presencials, amb totes les mesures (distancia, mascaretes, aforo, etc.) per evitar contagis.

Hem fet vuit anys, continuarem treballant per treballar, fent accions d'activació cap a la feina, aconseguint llocs de treball, fent feina en xarxa, lluitant perquè es valori de l'experiència i el talent als llocs de treball per donar visibilitat al col·lectiu de persones aturades de més de 45 anys i per i l'atur de llarga durada. Si la situació ho fa possible en aquest 2021, farem el 4t congrés sobre l'ocupació del nostre col·lectiu.

Agraïm el recolzament de totes les persones que han fet complir VUIT anys, a les que voluntàriament han dedicat temps per fer taller i activitats que han ajudat a trobar feina a persones d'Assat50.

Finalment en aquest any des de Assat50, el  nostre reconeixement t a la tasca realitzada pel personal sanitaris, a les forces de l'ordre i als treballadors i treballadores "essencials" (netejadors, transportistes, de funeraries...), i el nostre record també per a víctimes d'aquesta pandemia.

Moltes mercès

Junta Assat50