dilluns, 29 d’agost de 2016

L'edat als processos de selecció de personal
La selecció de personal hauria de ser un procés ètic i eficient, amb la finalitat de triar a les persones amb les característiques necessàries per al lloc de treball a cobrir.

No obstant això, les empreses tendeixen a contractar a persones joves, i a rebutjar a les que superin els 45 anys, encara que hi ha estudis que demostren que aquestes són més estables, més productives, aporten experiència, falten menys al treball i tenen una menor probabilitat de deixar la feina.

La Constitució Espanyola a l'Article 14, assenyala que "Els espanyols són iguals davant la Llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social"

dijous, 25 d’agost de 2016

Las personas en paro mayores de 40 años, las olvidadas del mercado laboralSegún la EPA (Encuesta de Poblacion Activa), de las 4.574.700 personas desempleados en España, 2.226.100 tienen mas de 40 años, y estan fuera de las ayudas a los jóvenes y a los mayores de 55 años.

España, camino de convertirse en un país de camareros
     
"Nos gusta tu perfil, pero no tu edad". Las personas en paro mayores de 40 años están cansados de escuchar respuestas como ésta cuando acuden a una entrevista de trabajo.