dimarts, 26 de maig de 2020

Codema45,Si a una Renda Bàsica

 

Manifest per una Renda Bàsica

El Col·lectiu de Persones Aturades Més Grans de 45 (Codema45), amb NIF G66205428, és una Federació d'Associacions Persones Aturades de Més de 45 anys, registrada a la Subdirecció General d'Associacions i Documentació del Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior, a Madrid, des de l'agost de 2015.

Segons els seus estatuts, les principals finalitats de Codema45 són:

1.     Aglutinar/Unir les associacions de persones desocupades de més de 45 anys, per a una millor defensa dels seus interessos.
2.      Representar davant els poders públics les associacions integrades.
3.     Canalitzar les reivindicacions i propostes concretes que arribin de les entitats integrades.
4.     Lluitar per un lloc de treball digne i estable i, arribat el moment, per una jubilació que garanteixi una vida digna.

dimarts, 19 de maig de 2020

L'ingrés mínim vital necessàri per superar a la crisi Covid 19, però no suficient




La renda bàsica universal (RBU) és un ingrés pagat per l'estat a totes les persones d'un país, es tracta d'una prestació incondicional que es cobra a més de qualsevol altre ingrés. Com a contrapartida han de desaparèixer les altres ajudes i prestacions públiques, de manera que amb això hi hauria un estalvi de costos burocràtics, de gestió i supervisió, en el marc d'un redisseny dels impostos. Si bé s'han dut a terme exemples pràctics de renda bàsica en diferents països, fins ara la RBU s'ha considerat gairebé una utopia, ara la pandèmia del coronaviruso el covid-19  l'ha posat sobre la taula, si bé aquesta és ara per cobrir una situació de pobresa.

divendres, 1 de maig de 2020

El primer de Maig dia Internacional del Treball



Aquest any, el Primer de Maig a o Dia Internacional dels Treballadors, és atípic per la crisi sanitària del coronavirus, serà el primer des de la recuperació de la democràcia, en el que no s'han omplert els carrers de persones manifestant-se per a defensar els seus drets, a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació els sindicats majoritaris, entre ells CCOO i UGT s'han dedicat a reconèixer la labor dels professionals d'aquells serveis essencials que estan exercint des de la primera línia de combat contra el virus.