dilluns, 31 d’agost de 2015

Als pressupostos generals de l'estat del 2016, es redueix la despesa per l'atur
Els pressupostos del 2016, segons el Gobern del PP són els de la recuperació. Però nosaltres  pensem que són massa optimistes, a on el dèficit, la pujada de la despesa social, l'augment de la despesa de personal i les inversions queden garantits màgicament per la pujada d'ingressos fiscals; i això després d'una rebaixa d'impostos.

Pel que fa a la partida del pagament de prestacions per l'atur, es destinen un total de 19.820,94 milions d'euros, el que representa un 21,7% menys que el pressupostat en 2015. Això suposa un estalvi de 5.479 milions, el Gobern justifica aquesta reducció dient que es preveu que baixi la taxa d'atur per 2016, situant-la en el 19,7%. Aquesta és la partida que més cau.

Si bé es redueix l'atur, el que sempre és bo, s'ha de dir que la feina que es troba és temporal, amb jornades reduïdes, i amb condicions laborals molt precàries. Insistim una vegada més en la necessitat de què es duguin a terme polítiques actives d'ocupació per generar ocupació de qualitat, i que tinguin en compte els col·lectius amb més dificultat per trobar feina, especialment els joves i per les persones aturades de més de 45 anys col·lectiu a on l'atur no para de créixer.

Pensem que aquests pressupostos donen l'esquena a l'atur, pel que fa polítiques passives d'ocupació, que són necessàries per evitar el risc d'exclusió social davant de la manca de feina. Hi ha una desprotecció social.


Cal dir que als pressupostos es destinen a polítiques actives d'ocupació, 5.214,9 milions d'euros, un 9,9% més que en 2015, aquest augment, principalment per partides destinades a finançar les bonificacions a la contractació (135 milions d'euros). Ens agradaria que part important d'aquest import fos per incentivar la contractació del nostre col·lectiu, la reforma laboral feta per aquest Gobern va eliminar aquestes ajudes. 

Maria Hilda Lopez Presidenta Assat50

dilluns, 10 d’agost de 2015

L'atur de les persones de més de 55 anys cada vegada és més alt


A Catalunya cada vegada hi ha més persones de més de 55 anys a l'atur, el diari El País ha publicat avui un article molt interessant, que analitza la situació.

Per veure article sencer cliqueu aquí, inclou una entrevista a Manel Sales, tresorer a la Junta de la nostra Associació.

Assat50