dissabte, 23 de febrer de 2013

PresentacióPRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ D'ATURATS 
MAJORS DE 50 ANYS DE L'Hospitalet de Llobregat (Assat50).

El dia 8 de febrer de 2013 es constitueix a l'Hospitalet de Llobregat l’Associació d’Aturats Majors de 50 anys de l'Hospitalet de Llobregat (Assat50), les activitats de la qual estan regulades d'acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació i els seus estatuts. El funcionament de l'associació està determinat pel que es disposa en els seus estatuts, aprovats en la mateixa data.

Assat50 neix com una Associació ciutadana, independent, i sense ànim de lucre, formada per persones aturades majors de 50 anys prioritàriament a l'àmbit geogràfic de l'Hospitalet de Llobregat. No obstant això en l'Assemblea General de desembre 2013, "sobre la base de què la problemàtica de l'atur i la discriminació laboral per edat comença abans dels 50 anys", es decideix que els associats i les associades d'Assat siguin persones aturades de més de 45 anys. L'objectiu principal és la cerca de mitjans per a l'ocupació d'aquest col·lectiu.

Assat50 té com a propòsit principal el suport col·lectiu dels treballadors majors de 45 anys, apostant per la defensa i el reconeixement del valor de la responsabilitat i l'experiència.

Amb els canvis introduïts en l'actual Reforma laboral del 2012, que va eliminar les bonificacions que tenien les empreses per contractar a persones més grans de 45 anys, la situació actual d'atur que afecta un percentatge molt alt de la societat, i de manera especial als majors de 50 anys, així com les escasses perspectives de reactivació laboral actual han fet que un grup de ciutadans majors de 50 anys en situació d’atur i amb una gran experiència laboral acumulada, decideixin crear aquesta associació per organitzar, ajudar i buscar solucions a aquest segment de població amb dificultats per a la reincorporació a l’activitat professional per l'edat.

Les finalitats de l'Associació són: 

 • Ser un punt de trobada de les persones aturades majors de 45 anys de l'Hospitalet.
 • Assessorar i informar sobre les gestions i tràmits inicials.
 • Ajudar els aturats majors de 45 anys a reinserir-se en el mercat laboral.
 • Cercar activament ocupació per a persones aturades més grans de 45 anys 
Les activitats previstes per l’Associació són
 • Donar a conèixer l'Associació en els diferents mitjans de comunicació.
 • Sol·licitar suport i ajudes a entitats i organismes oficials.
 • Visitar empreses i sol·licitar ocupació per a majors de 45.
 • Crear una borsa activa d'ocupació per a aturats majors de 45 anys. 
 • Orientar els aturats majors de 45 anys en la recerca de feina.
 • Organitzar xerrades i cursos de caràcter formatiu i ocupacional. 
Els nostres objectius principals són:
 • Valorar l'experiència en el món laboral i ajudar les persones aturades més grans de 45 anys a buscar feina.
 • Cercar la col·laboració i l'ajuda d'entitats públiques o privades, per fomentar la contractació d'aquest col·lectiu.
 • Promoure un model d'associació no corporativista i no excloent, que faciliti l'accés als serveis de l’Associació al major nombre possible de socis.
 • Col·laborar i cooperar amb altres associacions de similars característiques, per treballar conjuntament en la millora de l'ocupació per a les persones de més de 45 anys.
Els que constituïm aquesta associació estem convençuts que la unió fa la força, i per això fem una crida a tota la societat civil, entitats socials, empresarials i institucions de l'àmbit municipal i de govern perquè ens donin el seu suport i puguem contribuir conjuntament a eradicar aquesta problemàtica de la desocupació.

Tots els que formem Assat50, agraïm per endavant l'interès i la col·laboració de tota la població de l’Hospitalet, i esperem i desitgem que l’Associació tingui una excel·lent acollida per part de tothom.

La Junta Directiva.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada