dimarts, 26 de gener de 2016

Programa Grans Actius, per incorporar al mercat de treball a les persones de més de 45 anysEl Govern de Catalunya a través del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha posat en marxa el programa ‘Grans actius’ per tal d’aconseguir la  incorporació al mercat de treball de les persones més grans de 45 anys en situació d’atur.

Així, aquest programa es concep de manera integral on les actuacions es relacionen entre elles amb l’objectiu de facilitar la qualificació i l’augment de l’ocupabilitat, i en definitiva la inserció de les persones al mercat de treball.

El programa ‘Grans actius’ integra diferents actuacions que s’inicien després que el servei d’orientació determini, conjuntament amb la mateixa persona, les accions necessàries.


Actuacions

Accions d’orientació i definició d’itineraris: Consisteixen a assignar una persona tutora a cada persona més gran de 45 anys per determinar l’itinerari ocupacional a seguir, d’acord amb les necessitats específiques de la persona, per millorar la seva ocupabilitat, amb l’objectiu que finalitzi amb un contracte de treball. 


Sessions grupals: En aquestes sessions s’informa de la situació del mercat de treball, de les possibles sortides professionals existents, de les tècniques de recerca de feina i es presenta l’oferta del SOC, pel que fa als programes de polítiques actives d’ocupació.

Programa Treball i Formació: Es tracta d’un programa mixt de treball i formació per millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur, mitjançant l’experiència laboral derivada del contracte de treball subvencionat i la formació professionalitzadora que duen a terme les persones participants durant la vigència del contracte de treball.

Programa de Treball i Formació Renda Mínima d’Inserció (RMI): És una línia especifica del programa Treball i Formació per a persones perceptores  de l’RMI per a plans de formació i treball , i que té com col·lectiu prioritari, entre d’altres, a les persones més grans de 40 anys: Administració local i ESAL

Subvencions a la contractació: El programa té per objecte, d’una banda, incentivar la contractació de les persones més grans de 45 anys que, amb motiu de la situació econòmica dels darrers anys, es troben apartades del mercat laboral i amb dificultats per a reincorporar-se; i de l’altra, la creació d’ocupació per a persones més grans de 45 anys.FONT: Servei d'Ocupació de Catalunya

1 comentari:

  1. ya es hora que se acuerden de las personas mayores de 50 años que no tenemos trabajo

    ResponElimina