diumenge, 20 de gener de 2019

La reducció de l'atur serà una molt bona notícia, quan la feina sigui de qualitat
Si bé la millora de l'ocupació sempre és una bona notícia, la contrapartida és la baixa qualitat d'aquesta. Segons dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, l'any 2018 l'atur va baixar a Espanya per sisè any consecutiu, el nombre de persones inscrites en els Serveis Públics d'Ocupació (SEPE) va caure en els últims 12 mesos en 210.484 persones (-6,17%), sent el total de persones en aquesta situació de 3.202.297, alhora segons les mateixes dades la Seguretat Social va registrar la millor dada des de 2007.

L'ocupació que es genera és precària, a la vegada Espanya continua liderant l'atur a Europa, només darrere de Grècia, les persones aturades passa dels 3 milions dues-centes mil, el percentatge d'atur és del 14,55%, lluny del 7,9% del segon trimestre del 2007. La mitjana en la Unió Europea (UE) és del 6,9%. Així mateix el 2018 només el 10,25% dels contractes van ser indefinits (quasi el 27 de cada 100 persones assalariades tenen un contracte temporal (en el cas dels joves la relació és del 73%)). L'ocupació a temps parcial està en màxims històrics, i les empreses paguen les cotitzacions socials més altes de tota la UE. La patronal es queixa que Espanya recapta més per aquest concepte, que per IRPF o IVA.


Totes aquestes dades són una crida per a treballar de debò per a reduir l'atur, i millorar la qualitat de l'ocupació.

Entre les causes d'aquesta situació, està la poca efectivitat dels serveis públics d'ocupació, la taxa de persones que troben feina per mediació dels Serveis d'Ocupació és molt baixa. Altra qüestió és el desànim de moltes persones desocupades que no aconsegueixen reincorporar-se a un mercat laboral, o bé o fan amb ocupacions mal pagades o a temps parcial involuntari, de manera que treballar no evita viure precàriament. La reforma laboral del PP del 2012, no ha servit per a crear més ocupació, ni per a avançar a reduir l'atur estructural (greu problema que té Espanya), han passat gairebé set anys i la precarietat laboral ha augmentat.


Sobre els Serveis públics d'ocupació, el premi Nobel d'Economia Christopher Pissarides, assenyala que "hi ha mercats especials com el mercat laboral que necessita una feina d'intermediació per a casar oferta i demanda. L'ocupació no és un bé homogeni i intentar adequar el servei de qui l'ofereix amb l'interès de qui el demanda té costos. Aquests costos (diners, temps) es redueixen amb la intermediació que correspon als Serveis Públics d'Ocupació". A Espanya només el 3,7% de les persones en atur troba feina per mediació dels Serveis d'Ocupació, falla el sistema de recol•locació, a Regne Unit, o alguns estats dels EUA, els serveis d’ocupació ofereixen a qui esta a l’atur, l’ajuda de persones expertes que els orienta, i coneix les necessitats de les empreses locals, Alemanya té mecanismes d'ajuda específics perquè les empreses mantinguin l'ocupació en moments de crisi. Aquí les competències estan repartides entre el Servei Públic d'Ocupació Estatal i les autonomies, el que impedeix un correcte funcionament. Aquests serveis han d'estar constantment preparats per a adaptar-se a les transformacions cel context laboral.

S’han de posar en marxa de manera eficient canvis i reformes que afavoreixin la reactivació econòmica i la competitivitat de les empreses, reducció de l'atur i la creació d'ocupació de qualitat ha de ser un objectiu fonamental.

L'atur estructural és un greu problema, aquí la taxa és elevada el que suposa la infrautilització de la capacitat productiva, ja que una part del factor treball disponible en l'economia es manté ociosa, pesant negativament sobre el creixement potencial. Com més gran és la taxa d'atur estructural, menor és el creixement potencial i més vulnerable és una economia a les espirals inflacionàries, segons detalla la fundació Funcas, que afegeix que aquest a més, té un doble impacte negatiu sobre els ingressos públics: no només minva la capacitat recaptatòria de l'Administració Pública, sinó que incrementa la demanda de recursos destinats al manteniment de rendes en forma de subsidi d'atur i altres prestacions de caràcter social. Sense oblidar que suposa l'exclusió laboral d'una part important de treballadors i treballadores, principalment de les persones en atur llarga durada (més de 12 mesos sense trobar feina).

És necessari reforçar la despesa per a la millora dels Serveis d'Ocupació, i per posar en marxa polítiques actives d’ocupació efectives, orientades cap a la millora de les habilitats i coneixements de les persones sobre la base de les necessitats del mercat laboral, cal a més impulsar l’auto ocupació. S’haurien d’aprofitar també les èpoques de bonança econòmica per a posar en marxa mesures capaces de frenar la destrucció d'ocupació en temps de crisi. Altra acció podria ser compartir Bones Pràctiques de millora de l'ocupació, per a crear ocupació de qualitat.

Maria Hilda Lopez Perez
Presidente Assat50

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada