diumenge, 3 de febrer de 2019

Assat50 i Codema45 exposen la situació del col.lectiu de personas aturades de més de 45 anys al ParlamentEl passat 30 de gener Assat50, APMA (Asociación de parados Mayores Activos de Santa Coloma de Gramenet), T'acompanyem (Barcelona), associacions que formem part de Codema45, vam informar sobre la situació del col·lectiu de persones desocupades de més de 45 anys, a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies al Parlament de Catalunya d'avui. En la Comissió hi eren els diferents grups parlamentaris, excepte el PP, que van escoltar les exposicions de les tres associacions amb interès, després els grups van intervenir i fer preguntes. 

Va haver-hi receptivitat i bona sintonia, ens agradaria que les peticions no caiguessin en sac trencat.

Assat50, va exposar el següent:


SITUACIÓ DEL COL·LECTIU DE PERSONES ATURADES DE +45 ANYS, A LA COMISSIÓ DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DEL PARLAMENT DE CATALUNYA, 30-1-2019

Assat50 és una associació ciutadana independent i sense afany de lucre. Es va constituir el 14 de febrer del 2013 a l'Hospitalet per persones aturades de més de 50 anys, es va inscriure al registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb la finalitat principal de buscar feina als seus associats. A l'assemblea general de l'11 de desembre de 2013 es va aprovar abaixar l'edat a 45 anys, tenint en compte que el concepte atur de llarga durada s'associa a les persones aturades de més de 45 anys, i és quan el Sistema Públic d'Ocupació, estableixen ajudes específiques.

Les persones aturades de més de 45 anys són fruit d’una crisi econòmica que ha provocat una gran destrucció d'ocupació, amb més intensitat per a les persones de més de 45 anys. Segons el VI Informe mayores de 45 años en el mundo laboral, elaborat per Fundació Adecco, al 2007 hi havia 422.000 persones de més de 45 anys a l’atur, i el 2014 ja n’hi havia 1.906.100; prop del 40% del total de l'atur a Espanya. Altres informes com el del Consell Econòmic i Social (CES) sobre la situació sociolaboral de les persones de 45 a 64 anys d’edat, consideren que les polítiques d'ocupació "no compleixen de manera adequada les seves funcions", cosa que provoca que les persones en aquesta franja d'edat pateixin més atur de llarga durada. També l’informe del CTESC "La població de 45 a 64 anys en situació d'atur de llarga durada”, i el del síndic de greuges "Propostes amb relació a l’atur dels majors de 45 anys, de l’abril de 2016", parlen de la difícil situació del col•lectiu.

Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) del 4t trimestre, el 2018 va tancar amb 19.564.600 persones ocupades i 3.304.300 (14,4%) persones a l’atur. Segons dades del SEPE, el 50,21% (1.646.493), tenien més de 45 anys. Al 2012 l’atur era del 25,7%.

Segons dades de l’EPA,a Catalunya, el 2018 es va tancar amb una taxa d'atur de l’11,75%,amb 451.000 persones sense feina, un 5,82% menys que el 2017.D’aquestes el 53,54% (210.410 persones) tenen 45 anys o més.

A l’Hospitalet el total de població desocupada és de 13.929,persones (novembre 2018), 7.323 de les quals tenen més de 45 anys (52,57%).

Característiques del mercat laboral actual: precarietat laboral. 
 • Taxa d’atur alta, i també  d’atur de llarga durada.
 • Més d’un milió de llars espanyols (1.053.400), tenen tots els seus membres a l’atur, segons dades de l’EPA del 4t trimestre de 2018.
 • Alt nivell de precarietat, contractació temporal i jornades reduïdes.
 • Alt índex de rotació i poca taxa de retenció per part de les empreses.
 • Increment de la feina per compte propi (freelance)
 • Aparició de noves professions.
 • Necessitat d'aprendre i adaptar-se a canvis. tecnològics en moltes professions i oficis.
 • El sector serveis és el que ocupa més persones.
 • Baixa  cobertura de prestacions d’atur, el juny de 2008 era del 85,84%, al juliol de 2018, va ser del 56,6%, del total de persones inscrites a l'atur.
Característiques del col•lectiu:
 • Baix nivell formatiu o bé formació obsoleta en relació a les noves tecnologies (si bé un 32% té estudis tècnics).
 • Baixes competències digitals (en general).
 • Alt nivell d'experiència i talent.
 • Responsabilitat i seriositat.
 • Dificultats per trobar feina davant les noves estratègies de cerca de feina 2.0 i marca personal. Però especialment, dificultats arran de prejudicis i discriminació laboral per edat. Segons dades de la Fundació Adecco, gairebé 3/4 parts de les persones de més de 55 anys (74%) fa més d'un any que no troben feina, xifra que baixa fins al 61%, entre les persones de 45 a 55 anys i fins al 54% entre persones desocupades en l'àmbit general.
 • Baixa cobertura de prestacions d’atur. Respecte al col•lectiu de persones desocupades+45 anys, els canvis legislatius del 2013 (reforma laboral), impliquen més dificultats per cobrar el subsidi; a més, s’eliminen la majoria subvencions a la contractació de +45.
 • Les dificultats per trobar feina i la baixa cobertura a l’atur, es a dir la manca de cotització, afecta greument el col•lectiu, que veu com la seva jubilació es reduirà notablement.
 • És un col•lectiu molt vulnerable, en moltes ocasions amb càrregues familiars (82%) i hipotecaries, sovint amb una situació precària, amb risc d'exclusió social i pobresa.

Cal tenir en compte,a més, que els avenços científics, l'alt nivell de la sanitat pública i el desenvolupament de les polítiques socials han fet que la vida sigui més llarga i en millors condicions. En els últims 100 anys l'esperança de vida ha augmentat 30 anys, especialment als països emergents arran del desenvolupament econòmic.

Segons dades de l’INE, l’esperança prevista de vida a Espanya al 2019, és de 83,1 anys ─ 85,73 anys per a dones, i 80,39 anys per a homes─, L’any 2051 podria ser de 92,3 anys per a dones, i de 89 anys pels  homes, gairebé cinc i sis anys més que en l'actualitat, respectivament. El 2030, el 30% de la població activa tindrà entre 55 i 64 anys.

En base als punts anterior, és imprescindible trobar solucions com més aviat millor perquè aquestes persones tornin al mercat laboral, i evitar una major precarietat i pobresa, per la qual cosa proposem les següents mesures:

 1. Identificar les necessitats del col·lectiu, ja que les intervencions actuals no són suficients, la diagnosi està feta, hi ha estudis, només cal fer un resum de les recomanacions.
 2. L’administració pública actualment no està impulsant cap acció per millorar l’ocupació del col·lectiu i creiem que és molt necessari posar en marxa accions, com ara: establir als contractes de concessió de serveis, que és puntuí la contractació de persones aturades de col·lectius especialment afectats per la desocupació (+45). També als plans d'ocupació d’ajuntaments, Diputació, etc. s'han de tenir en compte el percentatge de persones aturades de +45, per ocupar els llocs vacants.
 3. Protecció a la vulnerabilitat social (renda garantida, subsidi per esgotament de prestacions, etc.), amb actuacions per atendre situacions d’emergència social, i de les persones no empadronades que no poden demanar cap ajuda.
 4. Les entitats que es dediquen a la inserció laboral tenen programes de formació per a joves (i els hi costa cobrir les places), o bé per a persones de més de 30 anys; en canvi, actualment no hi ha cap programa +45. A més la formació ha de ser en relació a les necessitats de les empreses, com incloure el carnet de conduir ((ofertes de feina Amazon Prime (missatgeria)), etc.
 5. La gestió del factor edat ha de ser abordada amb un enfocament positiu i integral. Aquestes persones són necessàries al món laboral. S’han de fer campanyes a favor de l’experiència i el talent, a l’hora que programes específics tipus Grans Actius, ajuts i subvencions a empreses, que han de ser de l’aplicació més simple possible per les empreses, a més de fer-ne difusió a les gestories i més , ja que en moltes ocasions aquesta informació no arriba a les empreses.
 6. Els serveis públics d'ocupació han de millorar la tasca d’intermediació per quadrar oferta i demanda. A més, han d’oferir l’ajuda de persones expertes, per apoderar i orientar a qui busca feina, tenint en compte la seva situació personal i la del col•lectiu.
 7. Cal captar els nous llocs de treball per al col•lectiu, davant els canvis tecnològics de la quarta revolució industrial.
 8. Facilitar l’emprenedoria tenint en compte les característiques del col·lectiu
 9. Treballar en xarxa i formar part de Codema45, federació que aglutina associacions de persones aturades de més de 45 anys (APMA,  T'acompanyem, Digam, WisePeople, Aturats Actius Baix Penedès, Assat50, i de Huelva, Cadis, Balears i Albacete). Codema45 va sortir del primer congrés sobre atur +45, que es va celebrar l'octubre de 2013 a Santa Coloma de Gramenet. El gener de 2014, les associacions que el vam organitzar─La Garrotxa, Terrassa, APMA, Badia i Assat50─. Vam constituir Codema45, amb la idea de ser punt de trobada i de referència del col·lectiu de persones aturades de més de 45 anys, per donar suport, impulsar diferents propostes i suggeriments, promoure activitats, fomentar moviments d'interès del col·lectiu, crear aliances amb associacions i organitzacions afins als seus interessos.
 10. Codema45, vol formar part de, consells, taules, fòrums de treball d'administracions públiques i privades, per proposar idees per l'ocupació del col·lectiu, per la no discriminació laboral per edat al món laboral i per donar més visibilitat al col·lectiu
 11. Calen ajuts per al funcionament d’entitats com Assat50, T'acompanyem APMA, etc., per dur a terme les seves activitats (trobar feina, formació, apoderament...).
Maria Hilda LOPEZ PEREZ
Presidenta Assat50Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada